Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Aktuelno

Aktuelno

Kratke vesti

Pišite za "Tužilačku reč"

Pozivamo sve zainteresovane članove da dostave tekstove za novi broj časopisa "Tužilačka reč". Svi zainteresovani članovi tekstove mogu dostaviti na e-mail adrese administrativne kancelarije UTS-a... 

Detaljnije...

 • Partneri UTS

  Evropska unija EU
  OEBS misija u Srbiji OEBS misija u Srbiji
  Delegacija EU u Srbiji Delegacija EU u Srbiji
  Fond za otvoreno društvo Fond za otvoreno društvo
  Ambasada SAD Ambasada SAD
  Britanska ambasada UK u Srbiji
  Ambasada Kraljevine Holandije Ambasada Kraljevine Holandije
  Ambasada Kraljevine Norveške Ambasada Kraljevine Norveške
  CIDA CIDA
  AECID AECID
  GMF GMF
  USAID USAID
 • Prijatelji UTS

  International Association of Prosecutors (IAP) International Association of Prosecutors
  Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL) MEDEL
  Republičko javno tužilaštvo Republičko javno tužilaštvo
  Tužilaštvo za ratne zločine Tužilaštvo za ratne zločine
  Društvo sudija Srbije Društvo sudija Srbije
  Udruženje sudija prekršajnih sudova RS Udruženje sudija prekršajnih sudova RS
  Toplički centar za demokratiju i ljudska prava Toplički centar za demokratiju i ljudska prava
  Partneri za demokratske promene Srbija Partneri za demokratske promene
  Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije
  Pravni fakultet u Beogradu Pravni fakultet u Beogradu
  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Tužilačka reč

Obaveštenja

Aktuelne analize

poster Infografik Infografik

Aktuelni projekti

Za odgovornost i transparentnost rada javnog tužilaštva

Aktuelni projekti

Uloga policije u istrazi i uticaj na rukovodeću ulogu tužilaca

Aktuelni projekti

Princip oportuniteta - filter funkcija tužilaštva

Aktuelni projekti

Civilno društvo i pravosuđe za veću transparentnost i anti-korpuciju u javnoj potrošnji

Aktuelni projekti

Tužilačka istraga na Zapadnom Balkanu – kako da postanemo efikasniji

Aktuelna publikacija

Analiza ljudskih i finansijskih resursa javnotužilačkog sistema

Aktuelna publikacija

JAVNO TUŽILAŠTVO I POLICIJA - IZAZOVI TUŽILAČKE ISTRAGE

Aktuelna publikacija

Transparentnost, privatnost i pretpostavka nevinosti

Treći globalni forum za udruženja tužilaca
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije