Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Aktuelno

Aktuelno

Kratke vesti

Kontakt

Udruženje tužilaca Srbije
Resavska 16, 11000 Beograd
Republika Srbija
Telefon: +381 11 3031 909
Faks: +381 11 3031 909

Detaljnije...

 • Partneri UTS

  Evropska unija EU
  OEBS misija u Srbiji OEBS misija u Srbiji
  Delegacija EU u Srbiji Delegacija EU u Srbiji
  Fond za otvoreno društvo Fond za otvoreno društvo
  Ambasada SAD Ambasada SAD
  Britanska ambasada UK u Srbiji
  Ambasada Kraljevine Holandije Ambasada Kraljevine Holandije
  Ambasada Kraljevine Norveške Ambasada Kraljevine Norveške
  CIDA CIDA
  AECID AECID
  GMF GMF
  USAID USAID
 • Prijatelji UTS

  International Association of Prosecutors (IAP) International Association of Prosecutors
  Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL) MEDEL
  Republičko javno tužilaštvo Republičko javno tužilaštvo
  Tužilaštvo za ratne zločine Tužilaštvo za ratne zločine
  Društvo sudija Srbije Društvo sudija Srbije
  Udruženje sudija prekršajnih sudova RS Udruženje sudija prekršajnih sudova RS
  Toplički centar za demokratiju i ljudska prava Toplički centar za demokratiju i ljudska prava
  Partneri za demokratske promene Srbija Partneri za demokratske promene
  Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije
  Pravni fakultet u Beogradu Pravni fakultet u Beogradu
  Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Tužilačka reč

Obaveštenja

Aktuelni projekti

Мemorandum o saradnji misije OEBS i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca za 2016. godinu

Aktuelni projekti

Zagovaranje za izmene normativnog okvira kojim se uređuje Državno veće tužilaca

Aktuelni projekti

Jačanje nezavisnosti i integriteta tužilaca

Aktuelni projekti

Postupanje sa slučajevima nasilja u porodici – faza II

Aktuelni projekti

Tužilačka istraga na Zapadnom Balkanu – kako da postanemo efikasniji

Aktuelna publikacija

Jačanje položaja, nadležnosti i integriteta Državnog veća tužilaca

Aktuelna publikacija

Unapređenje Zakonika o krivičnom postupku

Aktuelna publikacija

Postupanje u slučajevima nasilja u porodici i poboljšanje položaja žrtve u krivičnom postupku – iskustva iz prakse

IAP Regional Conference 2010 Belgrade
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije