Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Članci

Tužilačka istraga na Zapadnom Balkanu – kako da postanemo efikasniji

Ambasada HolandijePartner na projektu: Institut Alternativa, Podgorica
Podrška projektu: Kriminalističko-policijska akademija iz Beograda
Donator projekta: Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu
Mesto sprovođenja aktivnosti projekta: Srbija i Crna Gora
Trajanje: 24 meseca, početak novembar 2015.

Glavni cilj projekta jeste da se pruži podrška efikasnom i delotvornom upravljanju pravosuđem u Srbiji i Crnoj Gori i to kroz razmenu iskustava i kroz uspešnu implementaciju tužilačke istrage koja je uvedena novim krivičnim procesnim zakonodavstvom Srbije i Crne Gore.
Efikasna saradnja tužilaštva i policije jedan je od glavnih izazova za sprovođenje novog Zakonika o krivičnom  postupku, kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Novi Zakonik o krivičnom postupku  uspostavlja dominantnu ulogu tužioca. U Srbiji je primenjuje od oktobra 2013, a u Crnoj Gori od 2011. godine. 

Projekat će biti usmeren na utvrđivanje problema i izazova koji su nastali stupanjem na snagu novih Zakonika o krivičnom postupku i na unapređenje saradnje tužilaštva i policije.

Kako bi se utvrdili konkretni izazovi u saradnji, jedna od aktivnosti na projektu je anketiranje nosilaca javnotuzilacke funkcije usvim osnovnim i višim javnim tužilaštava kao i anketiranje zaposlenih u 26 policijskih uprava širom Srbije, zasnovano na upitniku koji je sačinio CeSID u saradnji sa Udruženjem javnim tuzilaca i Kriminalističko-policijskom akademijom. Rezultati ankete pokazaće koji su to ključni problemi u saradnji policije i tužilaštva. Institut Alternativa iz Podgorice već je sproveo 2013. godine kvalitativnu analizu saradnje policije i tužilaštva u tri opštine u Crnoj Gori pa će sarađivati sve vreme sa Udruženjem tužilaca prilikom ovog istraživanja. Sastavljeni upitnik biće testiran na dve fokus grupe koje će se organizovati za predstavnike tužilaštva i policije kako bi se dobila povratna informacija i mišljenje predstavnika policije i javnog tuzilastva o pitanjima iz upitnika. Fokus grupe biće organizovane u Nišu 31. maja i u Valjevu 3. juna.

Nakon što se pripremi  konačna verzija upitnika, sprovešće se interjvui sa predstavnicima policije i tužilaštva u Srbiji. Na osnovu rezultata istraživanja, radna grupa koju će činiti predstavnici Udruženja i Kriminalističko-policijske akademije, pripremiće analizu i preporuke za unapređenje saradnje. Preporuke će biti usmerene kako na izmenu propisa, tako i na unapređenje prakse.

Pored  anketiranja zaposlenih u javnim tuzilaštvima i policiji, kojim ce se dobiti podaci o percepciji, Udruzenje tužilaca je planiralo da pripremi i analizu krivičnih predmeta u Srbiji koja će iz spisa predmeta pokazati koji su nedostaci u saradnji policije i tužilaštva. Istraživanje će se sprovesti u 10 tužilaštava u Srbiji i to na osnovu upitnika koje ce pripremiti Udruženje tužilaca. Cilj upitnika je da pokaže koji nivo saradnje postoji između tužilastva i policije tokom vođenja krivičnog postupka kao i na nivo aktivnosti tužioca prilikom vođenja istrage.

Institut alternativa će sprovesti istraživanje  u 3 opštine Crne Gore sa predstavnicima policije, tužilaštva, sudova i advokata, kao i sa predstavnicima Tužilačkog saveta, specijalnog državnog tužilaštva, predstavnicima krivične policije. Intervjuisaće se i predstavnici Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova. Analiziraće se i članci iz medija o aktuelnim slučajevima. Nakon utvrđivanja postojećih problema i specifičnosti crnogorske prakse biće formulisane preporuke. U preporukama će takođe  biti predstavljena dobra praksa saradnje i komunikacije policije i tužilaštva u Srbiji.

Tokom projekta planirana su i dva događaja na kojima će se razmenjivati praksa izmedju kolega iz Srbije i Crne Gore. Jedan događa biće organizovan u Srbiji, a drugi u Crnoj Gori.


Fokus grupe u Nišu i Valjevu

U Nišu i Valjevu održane su dve fokus grupe u cilju testiranja upitnika koji je sastavio CeSID u saradnji sa Udruženjem tužilaca Srbije i Kriminalističko-policijskom akademijom.
Upitnik je sastavljen kako bi pokazao koji su to glavni problemi koji postoje u saradnji policije i tužilaštva, a fokus grupe su bile prilika da se dobije mišljenje i povratna informacija predstavnika policije i tužilaštva o sadržini upitnika.

Nosioci tužilačke funkcije su 31. maja u Nišu imali prilike da pogledaju sva pitanja iz upitnika kao i da daju svoje predloge i sugestije, a isto to su i predstavnici policije učinili u Valjevu 3. juna. U Nišu je fokus grupi prisustvovalo 22 učesnika, nosilaca tužilačke funkcije kao i predstavnika CeSID-a. U Valjevu je fokus grupi prisustvovalo 24 predstavnika policije, profesora sa Kriminalističko-policijske akademije kao i predstavnika CeSID-a.

Nakon što su predstavnici policije i tužilaštva dali svoje sugestije, odlučeno je da će upitnik biti prilagođen njihovim predlozima i da će konačna verzija upitnika biti završena do kraja meseca.

Fokus grupe u Nišu i Valjevu Fokus grupe u Nišu i Valjevu

Fokus grupe u Nišu i Valjevu Fokus grupe u Nišu i Valjevu

 

U nastavku se nalaze upitnici za policiju i tužilaštvo:

pdfUpitnik - tužilačka istraga - POLICIJA 258.05KB

pdfUpitnik - tužilačka istraga - TUŽIOCI255.63 KB

 

Istraživanje CeSID-a u okviru projekta „Tužilačka istraga na zapadnom Balkanu – kako da postanemo efikasniji“:

pdfIstraživanje CeSID-a za UTS900.67 KB

 

 

 

UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije