Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti
Zagovaranje za izmene normativnog okvira kojim se uređuje Državno veće tužilaca
Institucionalna podrška Norveške ambasade u Beogradu
Memorandum o saradnji i pružanju finansijske podrške između UTS i Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS u Srbiji za 2015. godinu
Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja
Jačanje nezavisnosti i integriteta tužilaca
Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima – građanska podrška u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC)
Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II
Мemorandum o saradnji misije OEBS i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca za 2016. godinu
Ka boljim rezultatima reforme pravosuđa
Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici
Unapređenje efikasnosti krivičnopravnog sistema kroz efikasniju primenu tužilačkog oportuniteta
Poboljšanje efikasnosti krivičnopravnog sistema kroz efikasniju implementaciju principa oportuniteta
Priprema Priručnika za borbu protiv trgovine ljudima i Smernica za odštetu žrtava trgovine ljudima
Unapređenje položaja strukovnih pravnih udruženja u skladu sa evropskim standardima
Institucionalna podrška i izgradnja kapaciteta za strateško planiranje Udruženja tužilaca Srbije
Priprema smernica za strateški plan UTS
Priručnik za javne tužioce za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku
Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava - efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva
Za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici - odgovor pravosuđa
Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije
Prikupljanje relevantnih statističkih podataka o zaštiti životne sredine
Jačanje nezavisnosti i odgovornosti javnih tužilaca
Efikasnija zaštita žrtava trgovine ljudima - odgovor pravosuđa
Građani i pravosuđe - zajednički protiv korupcije u Srbiji
Položaj pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji - borba protiv diskriminacije i neefikasnosti
Uspostavljanje nezavisnih pravosudnih institucija - Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca
Problemi krivičnog prava u otkrivanju, prikupljanju dokaza, gonjenju i suđenju za ratne zločine
Uvođenje antidiskriminacionih pitanja u oblast socijalne zaštite u Srbiji
Podrška procesu evropskih integracija Srbije kroz jačanje kapaciteta tužilaštva u oblasti prava EU i zaštite životne sredine
Jačanje položaja i uloge pravosudnih strukovnih udruženja

Poslednje vesti

Treći globalni forum za udruženja tužilaca: Treći globalni forum za udruženja tužilaca: "Odgovornost i etički standardi u tužilaštvu" Od četvrtka, 25. maja do nedelje 28. maja 2017. godine, u Beogradu će biti održan Treći globalni forum za udruženja tužilaca. Forum će biti održan... More detail
Radovan Lazić, predsednik UO Udruženja tužilaca Srbije, govori za Danas o razlozima nerešavanja slučaja Savamala: Opstrukcija policije je vezala ruke Tužilaštvu Radovan Lazić, predsednik UO Udruženja tužilaca Srbije, govori za Danas o razlozima nerešavanja slučaja Savamala: Opstrukcija policije je... Isti ljudi koji su sprečili policiju da izađe na lice mesta u noći između 24. i 25. aprila prošle godine i koji su tada na neki način suspendovali... More detail
Milan Petrović i Snežana Stanojković kandidati za tužioca za ratne zločine Milan Petrović i Snežana Stanojković kandidati za tužioca za ratne zločine Vlada Srbije predložila je Skupštini Srbije Milana Petrovića i Snežanu Stanojković za izbor tužioca za ratne zločine. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije