Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Press Clipping USTP podneo inicijativu Ustavnom sudu Srbije

USTP podneo inicijativu Ustavnom sudu Srbije

USTP podneo inicijativu Ustavnom sudu Srbije (Foto: b92.net, Thinkstock)Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika (USTP) podnelo je danas Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba zakona.

Naime, to se odnosi na odredbe koje predviđaju da prilikom predlaganja kandidata na pravosudne funkcije Viskoki savet sudstva i Državno veće tužilaca obavezuje ocena kandidata na početnoj obuci, a koju daje Pravosudna akademija.

USTP smatra da se osporenim odredbama 77-a Zakona o javnom tužilaštvu i člana 45-a Zakona o sudijama krši niz Ustavom zagarantovanh načela i prava, kao što su načelo jednakosti građana, pravo na stupanje na javne funkcije pod jednakim uslovima, zatim da se ograničava utvrđena nadležnost VSS i DVT koji, kako napomi je Udruženje, kao samostalni i nezavisni državni organi samostalno utvrđuju predlog kandidata za prvi izbor sudija i zamenika javnih tužilaca.

"Osporenim odredbama narušava se ostvarivanje ustavne funkcije VSS i DVT da obezbede i garantuju nezavisnost i samostalnost sudija i samostalnost javnih tužilaca i njihovih zamenika time što Ustavom ustanovljene nezavisne organe obavezuje ocena kojom je odredjen uspeh kandidata na početnoj obuci, a koju daje Pravosudna akademija", navodi se u saopštenju USTP.

USTP podseća da se radi o povredama ustavnih odredaba za koje je Ustavni sud 2013. godine, po ranije podnetim inicijativama tog udruženja, utvrdio da osporene odredbe Zakona o Praovosudnoj akademiji, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama nisu u saglasnosti sa Ustavom. Zbog toga je, kako navodi USTP, nejasno zašto su se opet one našle u ovim zakonima.

USTP je takođe apelovao na Ustavni sud da istovremeno sa ocenom zakonitosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za izbor zamenika javnih tužilaca odluči i o ustavnosti odredaba zakona koje DVT i VSS obavezuju na donošenje tih Pravilnika.

Udruženje smatra da se osporenim ustavnim odredbama ograničavaju ustavna ovlašćenja DVT i VSS, jer se ti organi obavezuju na donošenje Pravilnika kojima se diskriminišu kandidati u postupku izbora na javnotužilačku i sudijsku funkciju.

Udruženje takođe traži od Ustavnog suda da prihvati privremenu meru koaj je predložena inicijativom, kao što je to učinio nedavno nakon pokretanja postupka za ocenu zakonitosti Pravilnika Državnog veća tužilaca.

"Smatramo da je neophodno da se primene isti principi ažurnosti u radu Ustavnog suda, obzirom da se praktično radi o jedinstvenom problemu, čiji je uzrok u različitom tumačenju odredba člana 77-a Zakona o javnom tužilaštvu i 45-a Zakona o sudijama i njihovom primenom u praksi, a za koje odredbe USTP smatra da su neustavne i da kao takve treba da budu uklonjene iz pravnog poretka Republike Srbije", napominje se u saopštenju.

To Udruženje je pozvalo i DVT i VSS da prilikom sprovođenja budućih kocekinkursa, pre eventualne odluke Ustavnog suda po podnetim inicijativama, razmotre "da li, i u kojoj meri, okolnost da početna obuka na Pravosudnoj akademiji nije utvrđena od strane DVT i VSS u skladu sa zakonom sve do 2015. godine ima uticaj na ocenu završnog ispita polaznika početne obuke na Pravosudnoj akademiji".

Inicijativu za ocenu ustavnosti USTP podržalo je i Udruženje tužilaca Srbije. USTP čine sudijski i tužilački pomoćnici koji po više godina, neki i preko decenije, rade u pravosuđu, dok nasuprot njima diplomci Pravosudne akademije prolaze dvogodišnju mentorsku obuku i praksu i direktno se kvalifikuju za izbor na pravosudne funkcije.

Izvor: Tanjug, B92

Poslednje vesti

Šta srpski tužioci očekuju od ustavnih promena Šta srpski tužioci očekuju od ustavnih promena Ključno je da mi smatramo da se sada traži model relokacije političkog uticaja. Do sada su to bili vlada i parlament a sada se pokušava da se kroz... More detail
Tužioci pozdravljaju novi zakon za borbu protiv korupcije, ali ističu i ove njegove mane Tužioci pozdravljaju novi zakon za borbu protiv korupcije, ali ističu i ove njegove mane Udruženje tužilaca Srbije pozdravilo je neka rešenja novog zakona usmerenog na efikasniju borbu protiv korupcije, poput formiranja posebnih odeljenja... More detail
Pomoćnici sudija i tužilaca negoduju zbog plata akademaca Pomoćnici sudija i tužilaca negoduju zbog plata akademaca "Njihova trenutna uloga u pravosudnom sistemu je nejasna za sada, jer nije definisano na koji način doprinose poslovima u sudovima, odnosno javnim tu... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije