Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Članci

Etički savet

ČLANOVI ETIČKOG SAVETA

1. Lidija Komlen Nikolić, zamenica javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu - predsednica ES
2. Zoran Antić, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu
3. Ljubiša Branković, zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu
4. Vesna Vučićević, zamenik javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu
5. Nebojša Živković, javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu

UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije