Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti
Zagovaranje za izmene normativnog okvira kojim se uređuje Državno veće tužilaca
Institucionalna podrška Norveške ambasade u Beogradu
Memorandum o saradnji i pružanju finansijske podrške između UTS i Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS u Srbiji za 2015. godinu
Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja
Jačanje nezavisnosti i integriteta tužilaca
Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima – građanska podrška u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC)
Postupanje sa slučajevima porodičnog nasilja - faza II
Мemorandum o saradnji misije OEBS i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca za 2016. godinu
Ka boljim rezultatima reforme pravosuđa
Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici
Unapređenje efikasnosti krivičnopravnog sistema kroz efikasniju primenu tužilačkog oportuniteta
Poboljšanje efikasnosti krivičnopravnog sistema kroz efikasniju implementaciju principa oportuniteta
Priprema Priručnika za borbu protiv trgovine ljudima i Smernica za odštetu žrtava trgovine ljudima
Unapređenje položaja strukovnih pravnih udruženja u skladu sa evropskim standardima
Institucionalna podrška i izgradnja kapaciteta za strateško planiranje Udruženja tužilaca Srbije
Priprema smernica za strateški plan UTS
Priručnik za javne tužioce za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku
Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava - efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva
Za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici - odgovor pravosuđa
Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije
Prikupljanje relevantnih statističkih podataka o zaštiti životne sredine
Jačanje nezavisnosti i odgovornosti javnih tužilaca
Efikasnija zaštita žrtava trgovine ljudima - odgovor pravosuđa
Građani i pravosuđe - zajednički protiv korupcije u Srbiji
Položaj pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji - borba protiv diskriminacije i neefikasnosti
Uspostavljanje nezavisnih pravosudnih institucija - Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca
Problemi krivičnog prava u otkrivanju, prikupljanju dokaza, gonjenju i suđenju za ratne zločine
Uvođenje antidiskriminacionih pitanja u oblast socijalne zaštite u Srbiji
Podrška procesu evropskih integracija Srbije kroz jačanje kapaciteta tužilaštva u oblasti prava EU i zaštite životne sredine
Jačanje položaja i uloge pravosudnih strukovnih udruženja

Poslednje vesti

Kineska štampa o 22. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca Kineska štampa o 22. godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca Kineska štampa je propratila 22. godišnju konferenciju Međunarodnog udruženja tužilaca. Na jednoj od slika predstavnici Udruženja tužilaca Srbije... More detail
Šta traže srpski tužioci Šta traže srpski tužioci Četiri strukovna udruženja podnela su Ministarstvu pravde zajednički predlog za promene 11 članova Ustava, s ciljem da se tužilaštvu obezbedi puna... More detail
Nagrada za Udruženje tužilaca za ostvarivanje ciljeva Nagrada za Udruženje tužilaca za ostvarivanje ciljeva Udruženju tužilaca Srbije dodeljena je nagrada za ostvarivanje ciljeva i standarda Međunarodnog udruženja tužilaca. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije