Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Obaveštenje


Beograd, 12. februar 2010.


Tim Udruženja  javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije za pravnu podršku neizabranim članovima je na stanovištu da neizabrani javni tužioci i zamenici javnih tužilaca nakon dobijanja Rešenja o pravu „na naknadu plate u trajanju od šest meseci u visini plate“, koju su imali u trenutku prestanka dužnosti u odgovarajućem javnom tužilaštvu mogu da:

1. Izjave Ustavnu žalbu, ako to nisu učinili u prethodnom periodu. Navedeno Rešenje  bi moglo da bude osnov za zasnivanje novog roka za izjavljivanje  Ustavne žalbe. Takav zaključak proističe iz činjenice da  se u pomenutom Rešenju konstatuje da je dužnost javnom tužiocu, odnosno zameniku prestala sa 31.12.2009. godine (model Ustavne žalbe nalazi  na sajtu Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije www.uts.org.rs).

2. Ili da na osnovu pomenutog rešenja ulože žalbu Ustavnom sudu  iz čl.161 Ustava(ako nisu uložili Ustavnu žalbu). Naime, jedan broj  članova Tima smatra da  konstatovanje činjenice u Rešenju, da je funkcija prestala 31.12.2009 godine, stvara i pravni osnov za žalbu Ustavnom sudu po članu 161. Ustava Republike Srbije ( model  žalbe Ustavnom sudu takođe se nalazi na sajtu Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije www. uts.org.rs.)

Takođe Vas obaveštavamo da je Udruženje zatražilo od Državnog veća tužilaca da svakom neizabranom kandidatu dostavi odluku sa obrazloženjem i da mu omogući uvid u dokumentaciju koja se odnosi na odluku da određenom javnom tužiocu ili zameniku prestane funkcija.

Poslednje vesti

Sudije, tužioci, advokati napustili javnu raspravu u Novom Sadu zbog pomoćnika ministra Sudije, tužioci, advokati napustili javnu raspravu u Novom Sadu zbog pomoćnika ministra Članovi sudijskih i tužilačkih udruženja napustili su javnu raspravu o predloženim izmenama Ustava koje se odnose na pravosuđe, zbog, kako su naveli,... More detail
Udruženja napustila javnu raspravu o izmenama Ustava Udruženja napustila javnu raspravu o izmenama Ustava Više tužilačkih i sudijskih udruženja napustilo je javnu raspravu o nacrtu izmena Ustava o pravosuđu zbog istupa pomoćnika ministra pravde Čedomira... More detail
Državno veće tužilaca: Povući izmene Ustava iz javne rasprave Državno veće tužilaca: Povući izmene Ustava iz javne rasprave Državno veće tužilaca saopštilo je danas nakon razmatranja predloženih amandmana na Ustav u delu koji se odnosi na pravosuđe da se predloženim ... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije