Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

DVT: Provere osnovanosti pritužbi UTS u toku


Beograd, 26. decembar 2011.

U vezi sa obaveštenjem koje smo objavili na našem sajtu 28. novembra 2011. sa naslovom "Ispitati tačnost navoda o ugrožavanju prava na strukovno udruživanje", dobili smo dopis od Državnog veća tužilaca sa odgovorom da su provere osnovanosti pritužbi u toku.

Dopis u izvornom obliku možete pogledati  OVDE 83.23 Kb

Poslednje vesti

Pohvala jedino za uvođenje Poverenika za samostalnost tužilaca Pohvala jedino za uvođenje Poverenika za samostalnost tužilaca U izveštaju organizacije Grupe država protiv korupcije (GRECO), pod tačkom 60, između ostalog pohvaljena je inicijativa uvođenja Poverenika za samostalnost... More detail
Nenad Stefanović za Vreme: Ustavne promene i posledice Nenad Stefanović za Vreme: Ustavne promene i posledice Ministarstvo pravde je objavilo tzv. radni tekst amandmana za oblast pravosuđa, sa kojim je napravljen zaokret u odnosu na usvojeni akcioni plan, u pravcu... More detail
Strukovna udruženja: Izmene Ustava umanjuju nezavisnost Strukovna udruženja: Izmene Ustava umanjuju nezavisnost Lidija Komlen-Nikolić iz Udruženja tužilaca Srbije je na konferenciji za novinare u Beogradu ukazala da predloženi amandmani ne obezbeđuju samostalnost... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije