Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Obaveštenja Regionalna konferencija "Reforma pravosuđa i uloga strukovnih udruženja"

Regionalna konferencija "Reforma pravosuđa i uloga strukovnih udruženja"


Beograd, 4. novembar 2013.

U petak 8. novembra 2013. godine,sa početkom u 09.30 časova održaće se Regionalna konferencija koju organizuje Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Tema konferencije će biti “Reforma pravosuđa i uloga strukovnih udruženja”.

Danas, s obzirom na sve veće promene, potrebu saradnje i usklađivanja između zakonodavstava, kao i konstantne unutrašnje promene sistema ova tema se pokazuje sve značajnijom.

Imajući u vidu da je ove godine u Srbiji usvojena nova Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018, kojom su predviđene značajne promene sistema, smatrali smo da je od velikog značaja da sa kolegama iz regiona razmenimo iskustva i zajedinički utvrdimo koji koraci bi bili najprimereniji za ostvarivanje pojedinih ciljeva reforme.

Takođe, poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna ljudska prava, prvo se otvara za proces pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji.

Za početak konferencije predviđene su uvodne napomene gde će svoju reč dati organizatori Konferencije, kao i predstavnici međunarodne zajednice u Srbiji.

Na konferenciji je u nastavku i u okviru panela I predviđeno da se govori o “reformi pravosuđa”, a u okviru panela II o “transparentnom i objektivnom ocenjivanju tužilaca”. Treći panel posvećen je „ulozi strukovnih udruženja“. Predviđeno trajanje konferencije je do 17 časova.

Poslednje vesti

Pohvala jedino za uvođenje Poverenika za samostalnost tužilaca Pohvala jedino za uvođenje Poverenika za samostalnost tužilaca U izveštaju organizacije Grupe država protiv korupcije (GRECO), pod tačkom 60, između ostalog pohvaljena je inicijativa uvođenja Poverenika za samostalnost... More detail
Nenad Stefanović za Vreme: Ustavne promene i posledice Nenad Stefanović za Vreme: Ustavne promene i posledice Ministarstvo pravde je objavilo tzv. radni tekst amandmana za oblast pravosuđa, sa kojim je napravljen zaokret u odnosu na usvojeni akcioni plan, u pravcu... More detail
Strukovna udruženja: Izmene Ustava umanjuju nezavisnost Strukovna udruženja: Izmene Ustava umanjuju nezavisnost Lidija Komlen-Nikolić iz Udruženja tužilaca Srbije je na konferenciji za novinare u Beogradu ukazala da predloženi amandmani ne obezbeđuju samostalnost... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije