Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Obaveštenja
obavestenjetxt.jpg

Udruženju dostaviti odluke DVT sa komentarima


Beograd, 7. septembar 2011.

OBAVEšTAVAJU SE NEREIZABRANI NOSIOCI JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE DA DOSTAVE ODLUKE DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA SA KOMENTARIMA DA BISMO SHODNO PRAVILNIKU SAČINILI IZVEšTAJ.




UTS

Pismo Dragane Petrov, nereizabranog nosioca javnotužilačke funkcije


Bečej, 3. septembar 2011.

Kada se slegnu euforije svih onih koji su „opstali“ u pravosudju, kada se suoče sa činjenicom da pravosudja zapravo nema, već da svoje pravosudne uloge vrše, zatvoreni u kazamat političkog razaranja legalizma, shvatiće da, zapravo oni uopšte nisu opstali, već da su upravo oni prave žrtve novog pravosudnog obesmišljavanja.

Mi, koji smo “otpali“, jer je procenjeno da smo nestručni, neosposobljeni, nedostojni, a zapravo samo neadekvatni za nepostojanje pravosudja, kada nas prodju ozlede i rane nanete nam „odstranjivanjem“, bićemo oslobodjeni i osećaćemo se časno. Vreme će i to veoma kratko vreme, dovesti sve stvari na pravo mesto.

Opširnije...

Obaveštenje

Formulari žalbi Ustavnom sudu Srbije od sledeće nedelje na sajtu UTS


Beograd, 1. septembar 2011.

PRAVNI TIM UDRUŽENJA TUŽILACA SRBIJE č†E TOKOM NAREDNE NEDELJE NA SAJTU UDRUŽENJA POSTAVITI FORMULARE ŽALBI USTAVNOM SUDU (SA NAPOMENAMA) KOJE č†E MOč†I DA KORISTE NEIZABRANI NOSIOCI JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE KOJIMA JE ODBIJEN PRIGOVOR




Goran Ilić

Goran Ilić od Ministarstva pravde tražio informaciju o dinamici isplate nadoknada nereizabranima


Beograd, 26. avgust 2011.

Predsednik Udruženja tužilaca Srbije dr Goran Ilić tražio je od Ministarstva pravde, tačnije od pomoćnika ministra Boškovića da pruži obaveštenje da li će se nadoknade nereizabranima isplaćivati do momenta donošenja odluke ili do dostavljanja otpravka.





UTS

PISMO NEIZABRANOG NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE SLAVKA KNEŽEVIč†A UDRUŽENJU TUŽILACA SRBIJE


Beograd 24. avgust 2011.

Poštovani predsedniče,

poštovani članovi Udruženja,učesnici u postupku preispitivanja,
 
Farsa je završena.Vi ste joj prisustvovali svakodnevno,mi onoliko,koliko su nas puta pozvali. Prisustvom i učešćem dali smo im priliku da nam pokažu koliko poštuju pravo i koju su pravu nameru imali u ovom postupku.

Opširnije...

UTS

PISMO NEIZABRANOG NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE RADOVANA TODOROVIč†A UDRUŽENJU TUŽILACA SRBIJE


Beograd, 19. avgust 2011.

- ZA GOSPODINA DR GORANA ILIč†A -
- ZA GOSPODINA RADOVANA LAZIč†A -

Poštovane kolege, nakon okončanja postupka preispitivanja odluka prvog sastava DVT, smatram da je moja obaveza i dužnost kao člana Udruženja da Vas obavestim o mom viđenju celokupnog postupka. Prethodno hteo bih da se zahvalim na podršci i uloženom trudu gospodinu Radovanu Laziću, koji je u svojstvu posmatrača iz udruženja u mnogome pomogao da postupak preispitivanja ima kakvu-takvu formu.

Opširnije...

Obaveštenje

Sastanak Gorana Ilića sa Hans Ola Urstadom


Beograd, 18. avgust 2011.

OBAVEšTAVAMO ČLANOVE UDRUŽENJA DA č†E SE GORAN ILIč†, PREDSEDNIK UDRUŽENJA, U UTORAK 23. AVGUSTA SASTATI SA AMBASADOROM OEBS-A, HANS OLA URSTADOM.

TAKOčE, ZATRAŽEN JE SASTANAK SA šEFOM DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE U SRBIJI, VENSANOM DEŽEROM, POVODOM ODLUKA U POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA.

UTS

UTS - Povećati plate zamenicima i prvim zamenicima javnih tužilaca


Beograd, 3. avgust 2011.

25. jula 2011. godine, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije je uputilo dopis Državnom veću tužilaca sa predlogom za povećanje plata zamenicima javnih tužilaca i prvim zamenicima javnih tužilaca.

Razlozi su izrazito dodatno angažovanje zamenika u javnim tužilaštvima, a prema analogiji sa sudovima Prvi zamenici bi trebali da imaju iste uslove kao i zamenici predsednika sudova. Na osnovu Zakona o javnom tužilaštvu (članovi 69 - 73) povećanje plate zamenicima odnosi i na javne tužioce.

UTS

UTS saznaje: Isplata naknade za januar 3. juna 2011.

Beograd, 24. maj 2011.

Udruženje tužilaca Srbije dobilo je nezvaničnu informaciju od Ministarstva pravde da će isplata naknade za januar nereizabranim tužiocima i zamenicima početi 3. juna 2011. godine.

Takođe, dobili smo i informaciju da će nakon toga isplate biti redovne.

UTS

Zaštitnik građana će učestvovati u praćenju postupka preispitivanja odluka prvog sastava DVT


{mosimage}Beograd, 17. mart 2011.

Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije i Saša Janković, Zaštitnik građana su na sastanku održanom 16. marta 2011. godine, saglasili da će zaštitnik građana učestvovati u praćenju postupka preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca.

Dogovor je rezultat novootkrivenih činjenica koje su dovele do postojanja sumnje da je izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca vršen na osnovu informacija koje su dobijene od Bezbednosno informativne agencije.



Opširnije...

Poslednje vesti

Pohvala jedino za uvođenje Poverenika za samostalnost tužilaca Pohvala jedino za uvođenje Poverenika za samostalnost tužilaca U izveštaju organizacije Grupe država protiv korupcije (GRECO), pod tačkom 60, između ostalog pohvaljena je inicijativa uvođenja Poverenika za samostalnost... More detail
Nenad Stefanović za Vreme: Ustavne promene i posledice Nenad Stefanović za Vreme: Ustavne promene i posledice Ministarstvo pravde je objavilo tzv. radni tekst amandmana za oblast pravosuđa, sa kojim je napravljen zaokret u odnosu na usvojeni akcioni plan, u pravcu... More detail
Strukovna udruženja: Izmene Ustava umanjuju nezavisnost Strukovna udruženja: Izmene Ustava umanjuju nezavisnost Lidija Komlen-Nikolić iz Udruženja tužilaca Srbije je na konferenciji za novinare u Beogradu ukazala da predloženi amandmani ne obezbeđuju samostalnost... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije