Pisanje preporuka na Zakon o tužilaštvu i Zakon o Državnom veću tužilaca

OSCEDonator projekta: Misija OEBS- Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju

Period realizacije: 7 meseci, 14. maj 2018 - 13. decembar 2018. godine

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a, započelo je projekat čiji je opšti cilj da se poveća autonomija i položaj tužilaca kako bi se osigurala njihova efikasna uloga u krivičnom postupku u skladu sa evropskim standardima.

Specifični cilj projekta je bolje razumevanje međunarodnih standarda i mišljenja Venecijanske komisije o ustavnom položaju i regulisanje nadležnosti tužilaca, naročito u pogledu autonomije tužilaca, garancija da nezavisno vrše ovlašćenja, nezavisnost od izvršne vlasti, regulisanju organizacije tužilaca (hijerarhijska struktura i nadležnosti tužilaca nad zamenicima tužioca; mogućnost izdavanja uputstva, samostalnost u svakodnevnom radu, itd).

UTS će koristiti dve metode prikupljanja podataka: istraživanje prakse tužilaca i fokus grupe sa tužiocima. Istraživanje će pomoći u boljem razumevanju položaja tužilaca u drugim zemljama i kako je to regulisano, posebno Ustavom.

Nakon procesa prikupljanja podataka, radna grupa Udruženja će pripremiti preporuke za promene koje su predviđene izmenom Ustava. Cilj preporuka je da se obezbedi bolje razumevanje mišljenja Venecijanske komisije i komparativnih primera. Preporuke će biti objavljene u časopisu Tužilačka reč i na sajtu Udruženja tužilaca.