Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Građani i pravosuđe - zajednički protiv korupcije u Srbiji

Građani i pravosuđe - zajednički protiv korupcije u Srbiji

Norveška ambasadaZaštita konkurencije i suzbijanje monopolaPublikacija izdata u okviru projekta: Zaštita konkurencije i suzbijanje monopolaUdruženje tužilaca Srbije, Toplički centar za ljudska prava i demokratiju i Užički centar za demokratiju i ljudska prava započinju sa realizacijom druge faze projekta "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije - zaštita konkurencije i suzbijanje monopola" koji je finansijki poržan od ambasade Kraljevine Norveške u Republici Srbiji.

Korupcija i neefikasna institucionalna borba protiv nje jedna je od glavnih prepreka društvenog razvoja i uspostavljanja prakse vladavine prava i tržišnih sloboda. Prema Izveštaju EU o napretku za 2012. godinu, Srbija je ostvarila mali pomak u borbi protiv korupcije i jedna je od najkorumpiranijih zemalja u regionu.

Transparency International navodi da Srbija spada među zemlje koje imaju velike probleme sa korupcijom i zauzima 80. mesto od 176 rangiranih zemalja. Srbija je ocenjena sa 39 poena od 100 mogućih.

Korupcija u javnim finansijama ugrožava sve segmente društva. Ona direktno utiče na stvaranje monopola i smanjenje konkurencije. Korupcija i neefikasna institucionalna borba protiv nje, jedna je od glavnih prepreka u evropskim integracijama. Jedno od najvažnijih i najtežih pitanja u pregovorima o pristupanju EU, kome je posvećeno Poglavlje 8, odnosi se upravo na suzbijanje organizovanja kartela koji narušavaju konkurenciju i kontrolu državne pomoći.

U skladu sa članom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (Konkurencija i ostale ekonomske odredbe) Srbija je u obavezi da primenjuje kriterijume koji proističu iz pravila koja regulišu konkurenciju na tržištu EU.

Prema članu 232. Krivičnog zakonika Republike Srbije (Zloupotreba monopolističkog položaja) odgovorno lice u preduzeću ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji zloupotrebom monopolističkog ili dominantnog položaja na tržištu ili zaključivanjem monopolističkog sporazuma izazove poremećaj na tržištu kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. Nijedan slučaj ove vrste do sada nije procesuiran.

Komisija za zaštitu konkurencije počela je da primenjuje mere protiv kartela i drugih aktivnosti koje ugrožavaju konkurenciju, ali ima značajne probleme sa pravosuđem da se postigne bilo kakav rezultat ( u julu 2012.godine od 18 slučajeva samo 9 potvrđuje Upravni sud ).

Većina odluka je preinačena u žalbenom postupku iz proceduralnih razloga, ili su potvrđene ali bez izrečenih mera i novčanih kazni. Sudovi dozvoljavaju da im predmeti zastare, a u slučaju protiv najvećeg TV kablovskog operatera SBB – slučaj je zastareo čak 27 meseci!

Zbog toga EU u Izveštaju o napretku za 2012. naglašava da "Kapaciteti pravosuđa da proceni složene slučajeve konkurencije takođe treba da se ojačaju. Izgradnja kapaciteta i zagovaranja u pravosuđu, kao i kod drugih državnih organa koji imaju ograničeno znanje i svest o prednostima antimonopolske politike mora se ubrzati "(str. 35).

Nedostatak konkurencije i zloupotreba dominantnog položaja su primetni u skoro svakoj oblasti poslovanja u Srbiji. Karteli i korupcija su u tesnoj vezi sa javnim nabavkama i jedan su od najvećih izvora političke korupcije.

Komisiji za zaštitu konkurencije i pravosuđu neophodna je podrška organizacija građanskog društva i javnosti za zahtevnu borbu protiv monopola i zaštitu konkurencije i tržišnih principa, koji su, u ovom trenutku, izašle iz fokusa tekuće vladine kampanje protiv korupcije.

Projekat će poboljšati ulogu građanskog društva i javnosti u zaštiti konkurencije i borbi protiv kartela. Međusektorska saradnja u sprovođenju politike konkurencije i suzbijanja monopola doprineće prevazilaženju navedenih izazova.

Projekat će razviti i pilot metodologiju za građansko praćenje primene politike zaštite konkurencije i omogućiti organizacijama građanskog društva da na kvalifikovan način ostvare uvid u rad Komisije za zaštitu konkurencije i u odluke Upravnog suda, kroz praćenje potencijalnih slučajeva korupcije.

Projektne aktivnosti su usmerene na povećanje kapaciteta organizacija građanskog društva za praćenje postupanja nadležnih institucija u oblasti zaštite konkurencije i primene antimonopolskih politika, na unapređenje rada Komisije za zaštitu konkurencije i pravosuđa i na zagovaranje poboljšanja politika, normativnog okvira, institucionalnih mehanizama i kapaciteta neophodnih za efikasno delovanje u oblasti zaštite konkurencije i suzbijanja monopola.


 

Udruženje tužilaca Srbije sprovodi projekat "Građani i pravosuđe - zajednički protiv korupcije u Srbiji" u saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveške u Republici Srbiji.

Partneri Udruženja na sprovođenju projekta su Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju. Predviđeno je trajanje projekta u periodu februar 2012 - februar 2013. godine.


Svrha projekta:

Poboljšanje institucionalnih mehanizama za aktivno učešće organizacija civilnog društva, kao i javnog tužilaštva i čitavog pravosudnog sistema u borbi protiv korupcije u sektoru javnih finansija Republike Srbije.

Vodič za tužioce
Vodič za borbu protiv korupcije u oblasti javnih finansija

Očekivani rezultati projekta:

 

  • - Podizanje kapaciteta tužilaca i sudija u borbi protiv korupcije,
  • - Podizanje kapaciteta nevladinih organizacija,
  • - Razvoj i zagovaranje politike i zakonskih preporuka za unapređenje učešća nevladinih organizacija i učinka pravosuđa,
  • - Podizanje nivoa znanja kod građana o korupciji i motivisanje za akcije suprotstavljanja toj pojavi,
  • - Uspostavljanje mreže i partnerstva između NVO i pravosuđa,
  • - Izdavanje i široka distribucija publikacija, 8 TV debata o temi korupcije, uloge NVO u antikorupcionoj politici.

U periodu od 29. marta do 1. aprila Udruženje tužilaca Srbije, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju, u okviru projekta „Građani i pravosuđe - zajednički protiv korupcije u Srbiji“, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, organizuju seminar na Mokroj Gori.

Cilj seminara je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje rada javnih tužilaca i sudova u slučajevima korupcije. Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija je podeljena na dva seminara. Prvi seminar na Mokroj Gori je na temu "Monitoring korupcije u javnim finansijama: Pravni okvir i iskustva u Srbiji".

Predavači su predstavnici Udruženja tužilaca Srbije, Fonda za otvoreno društvo, Transparentnosti Srbija, Beogradske otvorene škole i Instituta za evropske studije.

Učesnici seminara će biti predstavnici nevladinog sektora koji se bave borbom protiv korupcije. Učesnici seminara će imati priliku da se detaljnije upoznaju sa podtemama: korupcija u sistemu javnih nabavki, uloga pravosudnog sistema u borbi protiv korupcije, kao i metodologijijom monitoringa postupanja tužilaštava u predmetima sa elementima korupcije.

This project is financially supported by the Royal Norwegian Embassy in Belgrade / Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Ambasade
Kraljevine Norveške u Beogradu
www.norveska.org.rs

 
Prvi seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije'

Prvi seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije'Mećavnik, 1. april 2012.

U periodu od 29. marta do 1. aprila 2012. godine, na je Mećavniku održan prvi seminar za organizacije građanskog društva u okviru projekta “Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije”.

Seminaru “Pravni okvir i iskustva Srbije u borbi protiv korupcije” prisustvovalo je 20 polaznika iz šest organizacija članica Koalicije za nadzor javnih finansija, i to Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju, Udruženja Pirgos, Timočkog kluba, Resurs centra Majdanpek i Bečejskog udruženja mladih, kao i predstavnici partnerske organizacije na projektu – Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Međunarodnog centra Ulof Palme.

Prvi seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije'Seminar je organizovan po metodologiji Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava i Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju, koja je zasnovana na kombinaciji interaktivnih teorijskih predavanja, radionica, simulacija i rada u malim grupama.

Centralne teme seminara bile su: Korupcija u sistemu javnih finansija, Pravosudni sistem u borbi protiv korupcije, Antikorupcijko zakonodavstvo i pravosudna antikorupcijska praksa. Na ovom seminaru započet je rad na utvrđivanju metodologije građanskog monitoringa postupanja tužilaštava u predmetima sa elementima korupcije u sistemu javnih finansija, što će u periodu koji predstoji biti centralna projektna aktivnost.

Predavači na semnaru, za koji je bila karakteristična velika dinamičnost i interaktivnost učesnika, bili su prof. dr Miroslav Prokopijević (Institut za evropske studije), dr Goran Ilić (zamenik Republičkog javnog tužioca), Nemanja Nenadić (Transparentnost Srbija), Miodrag Milosavljević (Fond za otvoreno društvo) i Milorad Bjeletić (Beogradska otvorena škola).

U toku seminara ostvareni su planirani ciljevi, podignut nivo znanja učesnika o oblastima koje su bile predmet rada i postavljene osnove za metodologiju monitoringa.

OSTALE FOTOGRAFIJE:

Prvi seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije'Prvi seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije'Prvi seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije'Prvi seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije' Prvi seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije'

PREZENTACIJE UČESNIKA NA SEMINARU:

pdf Građanski nadzor rada javnog tužilaštva 189.26 Kb

pdf Građani i pravosuđe 421.94 Kb

pdf Korupcija 104.33 Kb

pdf Javne finansije 228.60 Kb

pdf Korupcija - Prokopijevic 745.52 Kb

 

Najava seminara

"GRAĐANI I PRAVOSUĐE ZAJEDNO PROTIV KORUPCIJE" - Pravosudna saradnja i nevladin sektor u borbi protiv korupcije

Vrnjačka banja 20 - 22. april 2012.


Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju realizuje projekat

"Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije - pravni okvir i iskustvo Srbije u borbi protiv korupcije"

finansiran od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Seminar će biti održan 20 - 22. aprila 2012. u Vrnjačkoj banji, Vila Aleksandra.

Centralna tema seminara biće: saradnja pravosuđa, nezavisnih tela i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije, unapređenje efikasnosti pravosuđa u borbi protiv korupcije i metodologija monitoringa postupanja tužilaštva u predmetima sa elementima korupcije.

Predavači na seminaru biće Nemanja Nenadić - Transparentnost Srbija, Dragomir Trninić - Služba za borbu protiv organizovanog kriminala, Zoran Jačev – Tim lider projekta Evropske unije, Bosne i Hercegovine, Zorana Marković - Agencija za borbu protiv korupcije, Miodrag Milosavljević - Fond za otvoreno Društvo i Milorad Bjeletić - Beogradska otvorena škola.

Seminaru će prisustvovati i tužioci viših i osnovnih tužilaštava iz Kraljeva, Kruševca, Čačka i Novog Pazara.

pdf OVDE 260.22 Kb možete preuzeti agendu seminara u Vrnjačkoj banji.

 

Najava seminara

"GRAĐANI I PRAVOSUĐE ZAJEDNO PROTIV KORUPCIJE" - Najbolje prakse i standardi u borbi protiv korupcije u sistemu javnih finansija

Mećavnik 26 - 29. april 2012.


U periodu od 26. do 29. aprila Udruženje tužilaca Srbije, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju, u okviru projekta „Građani i pravosuđe - zajednički protiv korupcije u Srbiji“, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, organizuju seminar na Mokroj Gori.

Cilj seminara je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje rada javnih tužilaca i sudova u slučajevima korupcije. Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija je podeljena na dva seminara.

Drugi seminar na Mokroj Gori nosi radni naziv „Najbolje prakse i standardi u borbi protiv korupcije u sistemu javnih finansija“.

U četvrtak, prvog dana seminara tem će biti „Kako protiv korupcije u sistemu javnih finansija: pogled iznutra“, a predavač je Miroslav Prokopijević iz Instituta za evropske studije. Drugi dan semina je rezervisan za „Pravosudni sistem u borbi protiv korupcije: iskustva i izazovi“. Predavači su Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije i Nemanja Nenadić, direktor Transparentnosti Srbija. Poslednjeg dana seminara učesnicima će se obratiti Miodrag Milosavljević iz Fonda za otvoreno društvo, koji će govoriti o „metodologiji građanskog nadzora postupanja tužilaštva u predmetima sa elementima korupcije“.

Učesnici seminara će biti predstavnici nevladinog sektora koji se bave borbom protiv korupcije.

pdf OVDE 247.64 Kb možete preuzeti agendu seminara na Mećavniku.

 

 

Seminar "Saradnja pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije"


Seminar u Vrnjačkoj BanjiVrnjačka Banja, 20 - 22. april 2012.

Drugi seminar u okviru projekta „Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije“ održan je od 20. do 22. aprila u Vrnjačkoj Banji.

Seminar se odnosio na saradnju pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije. Prisustvovalo je 22 učesnika: tužioci iz Kraljeva, Čačka, Kruševca i Jagodine, kao i predstavnici nevladinih organizacija – Udruženja tužilaca Srbije, Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, Transparentnosti Srbija i Fondacije za otvoreno društvo.

Predavači na seminaru, koji je opravdao očekivanja učesnika svojom dinamičnošću i nivoom prezentacija koje su izlagači predstavili, bili su Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, Dragomir Trninić, načelnik odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala pri Službi za borbu protiv organizovanog kriminala, Zoran Jačev, rukovodilac na EU projektu u Bosni i Hercegovini, Zorana Marković, direktor Agencije za borbu protiv korupcije i Miodrag Milosavljević iz Fondacije za otvoreno društvo.

Seminar u Vrnjačkoj BanjiSeminar u Vrnjačkoj Banji

Predavači su prisutnima prezentovali sledeće teme: zakonodavni okvir za suzbijanje korupcije u sistemu javnih finansija, antikorupcijsko zakonodavstvo i pravosudna antikorupcijska praksa, dat je prikaz analize krivičnih dela korupcije otkrivenih od MUP-a Republike Srbije u periodu 2006-2010. godine, zatim je govoreno o značaju saradnje pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije, dat je kratak osvrt o ulozi i iskustvima Agencije za borbu protiv korupcije i o saradnji Agencije i tužilaštva, dok je poslednje izlaganje predstavilo prisutnima pretpostavke i rizike građanskog nadzora pravosudnih institucija.

Seminar u Vrnjačkoj BanjiSeminar u Vrnjačkoj Banji
Uz obilje zanimljivih primera iz prakse koje su podelili sa učesnicima, predavači su uspeli da održe zainteresovanost prisutnih, te je čitav seminar karakterisala interaktivnost učesnika. Seminar je uticao na podizanje znanja učesnika iz navedenih oblasti čime je ostvaren njegov primarni cilj.

PREZENTACIJE UČESNIKA NA SEMINARU:

pdf Prezentacija - Agencija za borbu protiv korupcije 1.90 Mb

pdf Prezentacija - Transparentnost Srbija 4.15 Mb

pdf Prezentacija - MUP 1.35 Mb

 

Seminar 'Najbolje prakse i standardi u borbi protiv korupcije u sistemu javnih finansija' 

UTSMećavnik, 26 - 29. april 2012.

Udruženje tužilaca Srbije je u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju u periodu od 26. do 29. aprila 2012. godine na Mećavniku realizovalo seminar „Najbolje prakse i standardi u borbi protiv korupcije u sistemu javnih finansija“

Polaznici seminara bili su  aktivisti nevladinih organizacija angažovanih na polju suzbijanja korupcije.

Predavači na seminaru bili su Miroslav Prokopijević, Institut za evropske studije, Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija,  Milorad Bjeletić, Beogradska otvorena škola, Miodrag Milosavljević, Fond za otvoreno društvo i Goran Ilić, Republičko javno tužilaštvo.

Polaznici seminara su kroz interaktivna predavanja obradili sledeće teme: Iskustva demokratskih društava u borbi protiv korupcije u sistemu javnih finansija: unutrašnja sistemska rešenja; Standardi i najbolje prakse za suzbijanje korupcije u sistemu javnih finansija: mere i rizici; Pravosudni sistem u borbi protiv korupcije u sistemu javnih finansija: EU standardi i iskustva okruženja; Zakonodavni okvir za suzbijanje korupcije u sistemu javnih finansija: uporedna iskustva; Građanski nadzor postupanja tužilaštva u predmetima sa elementima korupcije: najuspešnije primenjene metodologije; Primena uspostavljanje tehnike nadzora u praksi: ograničenja i rizici.

 

Najava seminara


Seminar „Saradnja pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije“


Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u  saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu sprovodi projekat „Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije“

U okviru projekta organizujemo seminar na temu „Saradnja pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije“  koji će se održati 11 – 12. maja 2012. godine u Ečki, u Lovačkom Dvorcu Kaštel (ul. Novosadska 7).

Putni troškovi će biti refundirani uz obavezan gotovinski račun koji mora da glasi na Udruženje tužilaca Srbije.

Bila bi nam velika čast i zadovoljstvo da svojim učešćem uveličate ovaj skup.

U prilogu možete preuzeti program rada .

U nadi da ćete prihvatiti naš poziv, molimo Vas da nam dostavite imena učesnika, radi organizacije smeinara, najkasnije do 8. maja 2012. godine, na br tel 011/3031909 ili putem meila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


S poštovanjem,

Predsednik Programskog saveta
mr Jasmina Kiurski
 

pdf PROGRAM RADA 133.98 Kb

 

Seminar u Ečki

Seminar u EčkiEčka, 13. maj 2012.

Novi seminar u okviru projekta „Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije“ održan je od 11. do 13. maja u Ečki kod Zrenjanina.

Seminar se odnosio na saradnju pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije.

Prisustvovalo je 29 učesnika: tužioci iz Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Paraćina, Negotina, Valjeva, Prokuplja, Pirota, Beograda i Čačka, kao i predstavnici nevladinih organizacija – Udruženja tužilaca Srbije,Transparentnosti Srbija i Fondacije za otvoreno društvo.

Seminar u EčkiSeminar u Ečki

Seminar u EčkiSeminar u Ečki

Predavači na seminaru bili su Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, koji je prisutnima predstavio dve teme: Zakonodavni okvir za suzbijanje korupcije u sistemu javnih finansija i Antikorupcijsko zakonodavstvo i pravosudna antikorupcijska praksa, Zorana Marković, direktor Agencije za borbu protiv korupcije koja je govorila o ulozi i iskustvima Agencije za borbu protiv korupcije i o saradnji Agencije i tužilaštva i Miodrag Milosavljević iz Fondacije za otvoreno društvo koji je govorio o pretpostavkama i rizicima građanskog nadzora nad pravosudnim institucijama.

 

Seminar "Saradnja pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije"

Seminar "Saradnja pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije" Banja Koviljača, 18-20. maj 2012.

Treći seminar u okviru projekta „Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije“ održan je od 18. do 20. maja u Banji Koviljača.

Seminar se odnosio na saradnju pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije. Prisustvovao je 21 učesnik: tužioci iz Požege, Prijepolja, šapca, Valjeva i Beograda, kao i predstavnici nevladinih organizacija – Udruženja tužilaca Srbije, Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, Transparentnosti Srbija i Fondacije za otvoreno društvo.

Predavači na seminaru bili su Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, koji je prisutnima predstavio dve teme: Zakonodavni okvir za suzbijanje korupcije u sistemu javnih finansija i Antikorupcijsko zakonodavstvo i pravosudna antikorupcijska praksa, Zorana Marković, direktor Agencije za borbu protiv korupcije, koja je govorila o ulozi i iskustvima Agencije za borbu protiv korupcije i o saradnji Agencije i tužilaštva, Dragomir Trninić iz Agencije za borbu protiv korupcije, koji je dao analizu krivičnih dela korupcije u periodu od 2006-2009. godine i Miodrag Milosavljević iz Fondacije za otvoreno društvo, koji je govorio o pretpostavkama i rizicima građanskog nadzora nad pravosudnim institucijama.

Predavači na seminaru bili su Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, koji je prisutnima predstavio dve teme: Zakonodavni okvir za suzbijanje korupcije u sistemu javnih finansija i Antikorupcijsko zakonodavstvo i pravosudna antikorupcijska praksa, Zorana Marković, direktor Agencije za borbu protiv korupcije, koja je govorila o ulozi i iskustvima Agencije za borbu protiv korupcije i o saradnji Agencije i tužilaštva, Dragomir Trninić iz Agencije za borbu protiv korupcije, koji je dao analizu krivičnih dela korupcije u periodu od 2006-2009. godine i Miodrag Milosavljević iz Fondacije za otvoreno društvo, koji je govorio o pretpostavkama i rizicima građanskog nadzora nad pravosudnim institucijama.

Seminar Seminar


Seminar Seminar
Uz obilje zanimljivih primera iz prakse koje su podelili sa učesnicima, predavači su uspeli da održe zainteresovanost prisutnih, te je čitav seminar karakterisala interaktivnost učesnika. Seminar je uticao na podizanje znanja učesnika iz navedenih oblasti čime je ostvaren njegov primarni cilj.


Uz obilje zanimljivih primera iz prakse koje su podelili sa učesnicima, predavači su uspeli da održe zainteresovanost prisutnih, te je čitav seminar karakterisala interaktivnost učesnika. Seminar je uticao na podizanje znanja učesnika iz navedenih oblasti čime je ostvaren njegov primarni cilj.

 

Najava seminara

"GRAĐANI I PRAVOSUĐE ZAJEDNO PROTIV KORUPCIJE" - Saradnja pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije

Bor, 1 - 3. jun 2012.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju realizuje projekat "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije - pravni okvir i iskustvo Srbije u borbi protiv korupcije" finansiran od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Seminar će biti održan 1 - 3. juna 2012. u Boru.

Centralna tema seminara biće: saradnja pravosuđa, nezavisnih tela i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije, unapređenje efikasnosti pravosuđa u borbi protiv korupcije i metodologija monitoringa postupanja tužilaštva u predmetima sa elementima korupcije.

Predavači na seminaru biće Nemanja Nenadić - Transparentnost Srbija, Dragomir Trninić - Služba za borbu protiv organizovanog kriminala, Miodrag Milosavljević - Fondacija za otvoreno društvo i Zorana Marković - Agencija za borbu protiv korupcije.

Seminaru će prisustvovati tužioci viših i osnovnih tužilaštava iz Bora, Zaječara, Negotina, Vranja, Leskovca i Požarevca.

pdf AGENDA SEMINARA U BORU 152.58 Kb

 

Seminar "Saradnja pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije" 

Seminar u BoruBor, 1 - 3. jun 2012.

Četvrti seminar u okviru projekta „Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije“ održan je od 1. do 3. juna u Boru.

Seminar se odnosio na saradnju pravosuđa i nevladinog sektora u borbi protiv korupcije.

Prisustvovalo je 19 učesnika: tužioci iz Negotina, Vranja, Bora, Zaječara i Požarevca, kao i predstavnici nevladinih organizacija – Udruženja tužilaca Srbije, Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, Transparentnosti Srbija i Fondacije za otvoreno društvo.

Seminar u BoruSeminar u BoruSeminar u Boru

Predavači na seminaru bili su Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, koji je prisutnima predstavio dve teme: Zakonodavni okvir za suzbijanje korupcije u sistemu javnih finansija i Antikorupcijsko zakonodavstvo i pravosudna antikorupcijska praksa, Zorana Marković, direktor Agencije za borbu protiv korupcije, koja je govorila o ulozi i iskustvima Agencije za borbu protiv korupcije i o saradnji Agencije i tužilaštva, Dragomir Trninić iz Agencije za borbu protiv korupcije, koji je dao analizu krivičnih dela korupcije u periodu od 2006-2009. godine i Miodrag Milosavljević iz Fondacije za otvoreno društvo, koji je govorio o pretpostavkama i rizicima građanskog nadzora nad pravosudnim institucijama.

 

Okrugli sto "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije" 

 

Okrugli sto 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije'Medija centar, Beograd, 31. januar 2013.

Udruženje tužilaca Srbije u saradnji sa partnerima na projektu, Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju, organizovalo je završni okrugli sto u realizaciji projekta "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije".

O realizaciji projekta i njegovim rezultatima, govorili su: Marina Matić, potpredsednik Programskog saveta Udruženja tužilaca, Dragan Dobrašinović, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, Miroslav Prokopijević, Institut za evropske studije, Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije i Nenad Marinković, Osnovni javni tužilac u Valjevu.

Okrugli sto 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije'Okrugli sto 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije'Okrugli sto 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije'

Kao rezultat projekta predstavljene su i dve publikacije: "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije", čiji su autori Dragan Dobrašinović, Marina Matić, Verica Trninić, Miroslav Prokopijević, Milorad Bjeletić, Nenad Marinković, Indira šulović, Vladimir Davidović i Jelena Božić i "Vodič za borbu protiv korupcije u oblasti javnih finansija", od autora Marine Matić i Verice Trninić.

Okruglom stolu je prisustvovalo oko dvadeset predstavnika tužilačke organizacije i civilnog sektora.


Građani i pravosuđe zajednički protiv korupcije u Srbiji - zaštita konkurencije i suzbijanje monopola

Norveška ambasada u SrbijiFondacija za otvoreno društvoUdruženje tužilaca Srbije sprovodi projekat “Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola”, uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Republici Srbiji i sufinansiranje Fondacije za otvoreno društvo.

Partneri Udruženja na sprovođenju projekta su Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju.
Nedostatak konkurencije i zloupotreba dominantnog položaja su primetni u skoro svakoj oblasti poslovanja u Srbiji.

Karteli i korupcija su u tesnoj vezi sa javnim nabavkama i jedan su od najvećih izvora političke korupcije. Komisiji za zaštitu konkurencije i pravosuđu neophodna je podrška organizacija građanskog društva i javnosti za zahtevnu borbu protiv monopola i zaštitu konkurencije i tržišnih principa.Projekat će poboljšati ulogu građanskog društva i javnosti u zaštiti konkurencije i borbi protiv kartela. Međusektorska saradnja u sprovođenju politike konkurencije i suzbijanja monopola doprineće prevazilaženju navedenih izazova.

Projekat će razviti i pilot metodologiju za građansko praćenje primene politike zaštite konkurencije i omogućiti organizacijama građanskog društva da na kvalifikovan način ostvare uvid u rad Komisije za zaštitu konkurencije i u odluke Upravnog suda, kroz praćenje potencijalnih slučajeva korupcije. Projektne aktivnosti su usmerene i na povećanje kapaciteta organizacija građanskog društva za praćenje postupanja nadležnih institucija u oblasti zaštite konkurencije i primene antimonopolskih politika.

Opšti cilj projekta je jačanje uloge građanskog društva u borbi protiv korupcije u procesu evropskih integracija Srbije.

Specifični ciljevi: Unapređenje građanskog nadzora nad sprovođenjem antimonopolskih politika; Unapređenje performansi Komisije za zaštitu konkurencije i pravosudnog sistema za suzbijanje korupcije; Podizanje nivoa saradnje organizacija građanskog društva, nezavisnih institucija i pravosuđa u sprovođenju antikorupcijskih mera.

Seminar na Srebrnom jezeru

 Trening za tužioce i sudije za rukovođenje slučajevima zaštite konkurencijeSrebrno jezero, 12 - 13. oktobar 2013.

Trening za tužioce i sudije za rukovođenje slučajevima zaštite konkurencije

Seminar pod nazivom: trening za tužioce i sudije za rukovođenje slučajevima zaštite konkurencije, u okviru projekta ''Građani i pravosuđe zajedno u borbi protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'', održan je 12-13 oktobra na Srebrnom jezeru. 

Ceo projekat je izveden uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava kao i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju.

Kao što je i u samom nazivu navedeno seminar se prvenstveno fokusirao na pitanje zaštite konkurencije i izjednačavanje svih učesnika u savremenim uslovima tržišne odnosno ekonomske utakmice, kao i stalne borbe za ujednačavanje pravnih okvira u kojima današnji ekonomski subjekti cirkulišu.

Na seminaru je bilo dvadeset dva učesnika iz osnovnih i viših tužilaštava i sudova iz Zaječara, Požarevca i Smedereva. Predavači na seminaru su bili iskusni stručnjaci u oblasti zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije: gospodin Andrej Plahutnik - rukovodilac EU projekta za jačanje Komisije za zaštitu konkurencije, profesor Milan Prokopijević – iz instituta za Evropske studije, Čedomir Radojčić rukovodilac sektora u Komisiji za zaštitu konkurencije i advokat Oliver Radosavljević.

 Trening za tužioce i sudije za rukovođenje slučajevima zaštite konkurencijeUvodno predavanje na seminaru održao je Čedomir Radojčić – rukovodilac sektora za utvrđivanje povreda konkurencije, pravni stručnjak, koji ima sedam godina iskustva i rada u Komisiji za zaštitu konkurencije. Gospodin Radojčić se fokusirao na objašnjenje samih struktura zloupotrebe instituta konkurencije pri današnjoj pravnoj regulativi, a pri tome navodeći veliki broj praktičnih primera i šema zloupotrebe koje postoje kako na domaćem, tako i stranom, odnosno međunarodnom terenu.

što se našeg zakonodavstava tiče istakao je da su prvi pomaci u sferi zaštite konkurencije i fer utakmice na tržištu učinjeni tek posle 2000. godine, zatim donošenjem  Zakona o zaštiti konkurencije  2005. godine, kao i da je nov Zakon u oblasti zaštite konkurencije iz 2009. godine u fazi promene.

Kao osnovne vidove zloupotrebe konkurencije i monopola naveo je „restriktivne sporazume,  kao i zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu“. Restriktivni sporazumi su pre svega ocenjeni kao ekskluzivni, odnosno isključujući za ostale učesnike na tržištu van njih, dok zloupotrebu dominantnog položaja, gospodin Radojčić obradio je uglavnom kroz kartele kao najčešće oblike takvog udruživanja radi podele tržišta.

Kao organ koji je nadležan u ovoj sferi kod nas i preko koga se rešavaju slučajevi prijavljenih zloupotreba konkurencije i monopola naveo je „Komisiju za zaštitu konkurencije“ i njen rad,  i predstavio je nekoliko slučajeva iz prakse. Kao vidove narušavanja konkurencije istakao je ograničavanje konkurencije, kako od strane vlasti, tako i od strane privatnih subjekata pre svega preduzeća koja bi svojim sporazumima, zloupotrebom položaja, kao i koncetracijom kapitala značajno narušila konkurenciju.

Kao slučajevi narušavanja konkurencije i monopola od strane vlasti navedeni su pre svega legalni monopoli, netrasparentni vidovi državne pomoci, akti i radnje koji stvaraju diskriminaciju. U okviru restriktivnih sporazuma posebnu pažnju posvetio  je kartelima kao obliku organizovanja koji poprima sve veći značaj na stranom i domaćem tržištu.

što se tiče rada Komisije za zaštitu konkurencije istaknuto je da ona prima veliki broj zahteva, a sam gospodin Radojčić se na kraju svog izlaganja obratio učesnicima sa željom da ovakvi seminari budu na neki način „podizanje svesti“ da postoje institucije kojima se mogu obratiti kako bi prijavili slučajeve iz svog okruženja.

Komisija je označena kao organ koji polako dobija sve šira ovlašćenja kao i da odluke, odnosno rešenja koja donosi ne daju subjektima procesnu legitimaciju na osnovu koje bi mogli zahtevati naknadu štete, ali da imaju značaj skoro poput presude u krivičnom postupku, jer utvrđuju postojanje nekog oblika nedozvoljenog ponašanja kao što je npr. zloupotreba u vidu organizovanja kartela ili neki drugi vid zloupotrebe konkurencije ili monopola na osnovu koga sud može da postupa, kao da je u pitanju sama sudska presuda.

Svoju prezentaciju  gospodin Radojčić je završio rečima da se često u praksi problem pojavljulje zbog toga što je celokupna domaća regulativa, kao i sama teorija zapravo samo preneta kod nas iz strane teorije i prakse..

Pitanje koje je usledilo za gospodina Radojčića nakon izlaganja bilo je u kojoj meri je ovakav vid borbe uopšte primenljiv kod nas? Na to je gospodin Radojčić odgovorio da se radi o novoj ustanovi i da baš kroz ovakav tip upoznavanja i seminara, Komisija treba da uspostavi čvršću saradnju sa tužilaštvima i sudovima.

 Trening za tužioce i sudije za rukovođenje slučajevima zaštite konkurencijeDrugi predavač bio je advokat Oliver Radosavljević.

Gospodin Radosavljevic napravio je drugačiji pristup celoj problematici, smatrajući da je prethodni govornik izneo detaljnu analizu celokupnog stanja u sferi konkurencije i da će se on pozabaviti daljim razjašnjenjem načina suočavanja sa ovim problemom.

Istakao je u nastavku svog izlaganja da se često dešava da od prve tužbe pa do prve presude u ovoj sferi prođe i do godinu dana, kao i da se dešava da se sudovi i pored intervencije Komisije ne bave dovoljno pitanjem zaštite konkurencije. Istaknuto je kao posebno bitno da se s obzirom na primenu  novog ZKP i šira tužilačka ovlašćenja koja su ustanovljena, neophodno da se tužioci što tešnje upoznaju sa ovim propisima i daljim razvojem ove oblasti.

Kao pitanja o kojima se diskutovalo pojavila su se ponovo određena procesna pitanja kao što je npr. potreba podnošenja posebne prijave tužilaštvu ako je Komisija već upoznata sa određenim slučajem. Međutim, odgovor koji je usledio je na neki način bio i očekivan, a to je još uvek nedovoljna saradnja u ovoj sferi između Komisije i tužilaštva. Kao sfera u kojoj se zapravo ovo pitanje kod nas ponovo aktuelizovalo u punom obimu jeste oblast javnih nabavki, pa je na pitanja učesnika o nadležnosti Komisije, rečeno da je Komisija nadležna pre svega za lažne javne ponude. Kao i da je kartel jak samo onoliko koliko je jaka i njegova najslabija karika.

 Trening za tužioce i sudije za rukovođenje slučajevima zaštite konkurencijeSledećeg dana je izlaganje i diskusiju nastavio profesor Miroslav Prokopijević iz Instituta za Evropske studije. Kao stručnjak iz ekonomske oblasti zahvalio se svojim kolegama pravnicima i nagovestio da pošto ovi problemi neosporno povezuju ekonomiju i pravo on će ukazati na ekonomsku stranu monopola – kojim se prvenstveno bavio.

Naročito je ukazao na primer Amerike i regulisanja celokupne oblasti u njihovom pravu kao dobar primer po kome bi trebalo da postupaju mnoga druga  zakonodavstava.

Nakon njegovog izlaganja usledilo je nekoliko pitanja kao što su: vrste firmi koje ostvaruju monopol i način na koji to čine. Profesor Prokopijević je pokušao da sumira najveće lance koji danas postoje pri tome se prebacujući sa stranog na domaće polje.

Na pitanje koliko odnosi korupcija kod nas, profesor je dao procenu da je to od 10-20%.

 Trening za tužioce i sudije za rukovođenje slučajevima zaštite konkurencijeNakon gospodina Prokopijevića, poslednji predavac bio je gospodin Andrej Plahutnik, rukovodilac EU projekta za jačanja Komisije za zaštitu konkurencije. Gospodin Plahutnik  je  kao dugogodišnji stručnjak iz ove oblasti uputio na veliki broj primera i slučajeva prvenstveno u Sloveniji, s obzirom da je bio dugogodišnji direktor slovenačke Komisije za zaštitu konkurencije. Takođe, je naviodio i primere iz Amerike i drugih država,  kao i Srbije.

Osvrnuo se na sitnije oblike povrede zabrane konkurencije kod nas, kao što je npr. u oblasti zabrane uvoza šećera, kao i nekih vidova zloupotreba korišćenjem obeležja poznatih proizvođača kako bi se prodavala sopstvena roba.  On je takođe stavio javne nabavke u centar zbivanja u oblasti zaštite konkurencije i anti-monopolske borbe.

Nakon njegovog izlaganja usledilo je par pitanja:

Uglavnom s obzirom na njegovo međunarodno iskustvo pitanja su se odnosila na Microsoft i druge veće firme kao što je na primer General electronics i gospodin Plahutnik je izneo iskustva Komisije EU u rešavanju ovih slučajeva i ograničenjima koje je koristila i koje je postavila.

Učesnici su na kraju seminara popunili i upitnike kojima je ceo seminar evaluiran i govornici ocenjeni, a rezultati govore da je ceo program seminara bio veoma edukativan i zadovoljavaljući.

Seminar u Sremskim Karlovcima

Seminar u Sremskim KarlovcimaSremski Karlovci, 25-26. oktobar 2013

Tema: Trening za tužioce i sudije za rukovođenje slučajevima zaštite konkurencije

U okviru projekta Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola,  25- 26 oktobra održan je seminar u Sremskim Karlovcima.

Ceo projekat izveden je uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava kao i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju.

Seminar u Sremskim KarlovcimaSeminaru je prisustvovao dvadeset jedan učesnik i to iz osnovnih i viših tužilaštava i sudova, sa područja Beograda, Novog Sada, Sremske Mitrovice, Zrenjanina, Sombora i šapca.

Program  seminara je raspoređen u dva dana. Prvog dana, kao predavači na seminaru učesnicima su se obratili profesor Miroslav Prokopijević, iz Instituta za Evropske studije, a nakon njega Gordana Lukić, članica Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Profesor Prokopijević je izlaganje podelio na dva dela. U prvom delu govorio je o zaštiti konkurencije i suzbijanju monopola, a drugi deo predavanja odnosio se na korupciju. U nastavku prvog dela izlaganja naveo je nekoliko značajnih slučajeva iz prakse, npr. Tetra-Pak i zloupotrebu monopola koju je ova firma učinila u Italiji.

Nakon izlaganja o regulativi i rešenjima koja donose naši propisi u oblasti zaštite konkurencije i monopola, posvetio se postojećim značajnijim odlukama Evropske komisije, kao i upoznavanju učesnika sa izabranim odlukama Evropskog suda pravde. Na kraju prvog dela izlaganja profesor Prokopijević se osvrnuo na nekoliko primera „loše formulacije“  odredbi  Zakona o zaštiti konkurencije iz 2009. godine.

Drugi deo izlaganja odnosio se korupciju. Objašnjena je priroda ovog problema, kao i istorijski primeri njegovog pojavljivanja i napredovanja, npr. u SAD 1930. godine nakon velike ekonomske krize, kao i u bivšem SSSR 1983. godine, a u oba slučaja izazvane prohibicijom točenja alkohola.

Svoje izlaganje, profesor je dopunio dodatnim primerima npr. oko različitih shvatanja korupcije koja postoji u skandinavskim zemljama i onom koje postoji u Srbiji.

Nakon profesora Prokopijevića predavanje je održala Gordana Lukić, članica Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Seminar u Sremskim Karlovcima Seminar u Sremskim Karlovcima

Gospođa Lukić se nakon upoznavanja učesnika sa rešenjima iz Zakona o zaštiti konkurencije iz 2009. godine, kao i nakon predstavjanja načina rada Komisije za zaštitu konkurencije i ovlašćenja u borbi protiv monopola i zaštiti konkurencije, fokusirala na probleme sa kojima se Komisija susreće u radu, npr. teškoće da se slučajevi monopola i kršenja konkurencije uopšte otkriju u praksi bez „insajdera“, teškoće otkrivanja restriktivnih sporazuma...

Nakon ovoga gospođa Lukić je ukazala na odabrane slučajeve kojima se Komisija tokom godina rada bavila, npr. Telekom, SBB...

Sledećeg dana izlaganje na temu zaštite konkurencije i monopola nastavio je Dragomir Trninić, načelnik Sektora za operativne poslove Agencije za borbu protiv korupcije. Nakon uvodnog predstavljanja i upoznavanja učesnika seminara sa iskustvom u policijskim i srodnim poslovima, pokušao je da približi prisutnima rad Agencije za borbu protiv korupcije kao i probleme sa kojima se susretao u praksi.

Naveo je da baza podataka o imovini broji čak 32000 funkcionera, kako bivših tako i sadašnjih i da postoji nedostatak kadrovskih kapaciteta da se obavi celokupan posao kvalitetno, bez odgovarajuće opreme i većeg broja operativaca. Zatim je govorio o slučajevima korupcije prvenstveno u oblasti zdravsta, favorizovanjem određenih farmaceutskih kuća prilikom nabavke lekova kao i prilikom uvoza nafte i naftnih derivata.

Seminar u Sremskim KarlovcimaSeminar u Sremskim Karlovcima

Kao naredni predavač učesnicima se obratio gospodin Andrej Plahutnik. S obzirom da je bio dugogodišnji direktor slovenačke Komisije za zaštitu konkurencije, predavanje je uglavnom usmerio na iskustva koja je Slovenija imala prilikom pristupanja EU u oblasti zaštite konkurencije i borbe protiv monopola, regulative, upoznajući ujedno učesnike sa neminovnim izazovima u ovim oblastima sa kojima će se Srbija sresti u procesu pridruživanja EU.

Da li je konkurencija lek ili podstrek korupciji, o obavezi Srbije da članom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uspostavi standard u pogledu konkurencije, kao i drugim izazovima koje ovaj član donosi,  dugoročnoj štetnosti državne pomoći, koja prema Evropskom standardu čini 1 %, a kod nas 5-6%, samo su neka od pitanja kojima se gospodin Plahutnik bavio u izlaganju. Kao primere iz regiona naveo je slučaj „Slovenačkih ljekarni“, kao i slučaj HRT televizije. Gospodin Plahutnik je uputio učesnike na knjige i slučajeve putem kojih bi saznali više informacija na temu zaštite konkurencije i monopola.

Učesnici su na kraju seminara popunili upitnike kojima su izvršili evaluaciju seminara. Organizacija seminara, tema i sami izlagači su ocenjeni sa visokim ocenama, što govori da je ceo seminar bio uspešan.

 

Seminar u Vrnjačkoj Banji

Seminar u Vrnjačkoj BanjiVrnjačka Banja, 01-02. novembar 2013.

Tema: Trening za tužioce i sudije za rukovođenje slučajevima zaštite konkurencije

U okviru projekta “Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola”,  01-02. novembra održan je seminar u Vrnjačkoj Banji.

Ceo projekat izveden je uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava kao i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju.

Seminar u Vrnjačkoj BanjiSeminaru je prisustvovalo dvadeset četiri učesnika i to iz Osnovnih i Viših tužilaštava i sudova, sa područja Niša, Paraćina, Jagodine, Novog Pazara, Kragujevca i Kruševca.

Program  seminara raspoređen je  u dva dana. Prvog dana, kao predavač na seminaru učesnicima se obratio  gospodin Andrej Plahutnik. S obzirom da je bio dugogodišnji direktor slovenačke Komisije za zaštitu konkurencije, predavanje je uglavnom usmerio na iskustva koja je Slovenija imala prilikom pristupanja EU u oblasti zaštite konkurencije i borbe protiv monopola, regulative, upoznajući ujedno učesnike sa neminovnim izazovima u ovim oblastima sa kojima će se Srbija sresti u procesu pridruživanja EU.

Drugi predavač bio je advokat Oliver Radosavljević.

Gospodin Radosavljevic istakao je da se dešava da od prve tužbe pa do prve presude u sferi zaštite konkurencije prođe i do godinu dana, kao i da se dešava da se sudovi i pored intervencije Komisije ne bave dovoljno pitanjem zaštite konkurencije. Istaknuto je kao posebno bitno da se s obzirom na primenu  novog ZKP i šira tužilačka ovlašćenja koja su ustanovljena, neophodno da se tužioci što bliže upoznaju sa ovim propisima i daljim razvojem ove oblasti.

Seminar u Vrnjačkoj BanjiNarednog dana izlaganje na temu zaštite konkurencije i monopola nastavio je Čedomir Radojčić – rukovodilac sektora za utvrđivanje povreda konkurencije. Gospodin Radojčić se fokusirao na objašnjenje samih struktura zloupotrebe instituta konkurencije pri današnjoj pravnoj regulativi, a pri tome navodeći veliki broj praktičnih primera i šema zloupotrebe koje postoje kako na domaćem, tako i stranom, odnosno međunarodnom terenu.

Nakon uvodnog predstavljanja i upoznavanja učesnika seminara sa  sopstvenim iskustvima, pokušao je da približi prisutnima rad Agencije za borbu protiv korupcije kao i probleme sa kojima se susretao u praksi.

Poslednji predavač bio je profesor Miroslav Prokopijević, iz Instituta za Evropske studije. Nakon izlaganja o regulativi i rešenjima koja donose naši propisi u oblasti zaštite konkurencije i monopola, posvetio se postojećim značajnijim odlukama Evropske komisije, kao i upoznavanju učesnika sa izabranim odlukama Evropskog suda pravde.

Seminar u Vrnjačkoj BanjiNa kraju izlaganja profesor Prokopijević se osvrnuo na nekoliko primera „loše formulacije“  odredbi  Zakona o zaštiti konkurencije iz 2009. godine.

Svoje izlaganje, profesor je dopunio dodatnim primerima npr. oko različitih shvatanja korupcije koja postoji u skandinavskim zemljama i onom koje postoji u Srbiji.

Učesnici su na kraju seminara popunili upitnike kojima su izvršili evaluaciju seminara.

Organizacija seminara, tema i sami izlagači ocenjeni su visokim ocenama, što govori da je ceo seminar bio uspešan.  

 

 

 

Seminar "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola

Mećavnik, 17 - 20. oktobar 2013.

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, u saradnji sa Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju i Udruženjem tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, realizovao je prvi seminar "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola".

Seminar je realizovan na Mećavniku od 17. do 20. oktobra 2013. godine. Polaznici seminara bili su  predstavnici organizacija građanskog društva, poslovnih udruženja i medija.

Polaznici seminara su putem interaktivnih predavanja obradili sledeće teme: Politika konkurencije u EU i Srbiji; Državna pomoć; Pravni okvir za zaštitu konkurencije u Srbiji; Komisija za zaštitu konkurencije; Pravni okvir-ograničavanje konkurencije i komparativna analiza; Primena pravila u praksi, sankcije, dualizam, imunitetni program; Analiza odabranih slučajeva iz evropske prakse; Pravosudni sistem i zaštita konkurencije: zakonski okvir i nadležnosti; Efekti postupanja pravosuđa u predmetima u oblasti zaštite konkurencije.

Predavači na seminaru su bili: prof. dr Miroslav Prokopijević, Institut za evropske studije; dr Dragan Penezić, Komisija za zaštitu konkurencije; Andrej Plahutnik, rukovodilac EU projekta za jačanje Komisije za zaštitu konkurencije; dr Goran Ilić, Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije.

 

Saopštenje Komisije za zaštitu konkurencije o projektu "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola"

Beograd, 16. novembar 2013.

Seminar "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola"

Seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'Tara, 21 - 24. novembar 2013.

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, u saradnji sa Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju i Udruženjem tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, realizovao je drugi seminar "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola".

Seminar je realizovan na Tari od 21. do 24. novembra 2013. godine.

Polaznici seminara bili su  predstavnici organizacija građanskog društva, poslovnih udruženja i medija.

Seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'Seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'

Seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'Seminar 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'

Polaznici seminara su putem interaktivnih predavanja obradili sledeće teme: Zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki; Priprema za pristupne pregovore i pregovori koji to nisu, Predpristupni monitoring, Instrumenti prava konkurencije u borbi protiv korupcije, Građanski nadzor postupanja institucija u oblasti zaštite konkurencije: uspostavljanje metodologije monitoringa, Od uspostavljene metodologije do efikasnih tehnika monitoringa: prikupljanje, selektiranje i obrada podataka, Upravljanje timovima i koordiniranje aktivnosti na polju građanskog nadzora, Kreiranje poruka za elektronske medije, Predstavljanje građanskih inicijativa javnosti.
Predavači na seminaru su bili: Dr Predrag Jovanović, Uprava za javne nabavke; Marijana List, Pregovarački tim Republike Hrvatske sa Evropskom unijom za poglavlje 8, Milorad Bjeletić, Beogradska otvorena škola i Nataša Miljković, Radio televizija Srbije.

Okrugli sto "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola"

Okrugli sto 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'Mećavnik, 20 - 22. decembar 2013.

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, u saradnji sa Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju i Udruženjem tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, realizovao je okrugli sto  "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola". Okrugli sto je realizovan na Mećavniku od 20. do 22. decembra 2013. godine.

Učesnici okruglog stola bili su  predstavnici nezavisnih državnih institucija, organizacija građanskog društva, stručne javnosti i medija. Tematska područja o kojima se debatovalo na okruglom stolu bila su:

- Mogućnosti za unapređenje politike konkurencije u Srbiji: izazovi i očekivanja
- Putevi unapređenja institucionalne saradnje u zaštiti konkurencije
- Uloga pravosudnog sistema u ostvarivanju politike zaštite konkurencije
- Politika konkurencije u Srbiji: značaj i potencijal međusektorske saradnje.

Okrugli sto 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'Okrugli sto 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'
Okrugli sto 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'Okrugli sto 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'

Moderatori na okruglom stolu su bili: dr Goran Ilić, Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije, Predrag Jovanović, Uprava za javne nabavke, dr Dragan Penezić, Komisija za zaštitu konkurencije i Dragan Dobrašinović, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava.

Konferencija „Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola“

UTSU beogradskom Aeroklubu, 10. juna organizovana je završna konferencija u okviru projekta "Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola".

Projekat i konferencija su organizovani uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo.

Konferenciju su otvorili dr Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije; njegova ekspelencija Nils Ragnar Kamsvag ambasador Kraljevine Norveške u Republici Srbiji i Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo.

U svom pozdravnom govoru uvodničari su se osvrnuli: na trenutno stanje politike zaštite konkurencije u Srbiji; nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije i ujedno pitanje proširenja njenih nadležnosti; političku scenu u Srbiji i set medijskih zakona; aktivnosti, odnosno propuštanje delovanja Komisije za zaštitu konkurencije u oblati medija; nepostojanje odgovarajućeg zakonski okvri u oblasti medija; dekriminalizaciju klevete i zadržavanje krivičnog dela narušavanja poslovnog ugleda i krednitne sposobnosti, koje predstavlja vrstu klevete za pravna lica; značaj zaštite konkurenciju u procesu pridruživanja Evropskoj uniji;  kao i za razvoj privrede i iskustva Norveške u ovoj oblasti.

Predsednik Udruženja tužilaca Srbije je ukazao da je jedan od rezultata istraživanja sprovedenog na projektu i podatak da tužilaštvo nema ni jedan predmet u oblasti zloupotrebe monopolističkog položaja, a kao moguće razloge naveo nedovoljno poznavanje materije i nepreciznost ovog člana Krivičnog zakonika. Kod krivičnog dela zloupotrebe u javnim nabavkama, koje je složeno krivično delo, naveo je da ne postoji tačna evidencija kada je ovo krivično delo izvršeno kao rezultat dogovora između ponuđača, što bi predstavljano indikator za narušavanje konkurencije.

U prvom delu konferencije prisutnima su se na temu zaštite konkurencije obratili Dragan Penezić iz Komisije za zaštitu konkurencije; Miroslav Prokopijević iz Instituta za evropske studije i Andrej Plahutnik, rukovodilac EU projekta za jačanje kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije.
Pri svom izlaganju posebno su se osvrnuli na ovlašćenja i aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije i složili da bi trebalo pojačati njenu vidljivost i nadležnosti. Govornici su na praktičnim primerima pokušali da prisutnima prikažu stanje u Srbiji, kao i da ukažu da nije dovoljno samo postaviti zakonski okvir, već je potrebno promeniti svest u društvu kako bi se zaštita konkurencije podigla na viši nivo.

Nakon prvog dela izlaganja usledila je diskusija. Pitanja su se odnosila na stanje u pogledu zaštite konkurencije u Srbiji u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, kao i na transparentnost rada Komisije, a posebno objavljivanje na veb stranici informacija o postupcima koji su u toku.

U drugom delu prisutnima su se obratili Marina Matić Bošković, potpredsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije; Dragan Dobrašinović direktor Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava i Oliver Radosavljević, advokat.

Govornici su učesnicima približili značaj i domašaje projekta koji sprovodi Udruženje tužilaca Srbije zajedno sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju. Zatim su ukazali na metodologiju sprovođenja projekta, analizu institucionalnih, kadrovskih i finansijskih resursa Komisije za zaštitu konkurencije, javnog tužilaštva i Upravnog suda.

Takođe, diskutovalo se i o stepenu nezavisnosti Komisije na osnovu međunardnih standarda nezavisnosti (pravni osnov, položaj institucije, izbbor rukovodstva, finansijska samostalnost, transparetnost rada). Kada je u pitanju Komisija za zaštitu konkurencije, zaključeno je da je potrebno ojačati njene kadrovske kapacitete, medijsku sliku i predstavljanje u javnosti, kao i strukturu predmeta.

Pitanje konkurencije  i njene zaštite otvorilo je niz drugih pitanja koja se tiču povoljnog okruženja u kome se konkurencija može razvijati do zakonskog okvira koji bi trebalo da posluži u procesu podizanja zaštite konkurencije na viši nivo.

Nakon izlaganja usledila je završna diskusija. Tokom diskusije otvorena su mnoga pitanja sa kojima se građani svakodnevno susreću, a u vezi su sa narušavanjem konkurencije i monopolom.Kao zaključci konferencije nameće se utisak da su određeni pomaci ipak učinjeni, naročito jer se pre pokretanja ovakvog projekta niko nije bavio pitanjem konkurencije na širem nivou koji uključuje kako pravosuđe tako i građane. Takođe, da je potrebno da se organizacije civilnog društva uključe u oblast zaštite konkurencije i kada uoče narušavanje konkurencije, da preuzimaju određene mere, kao što je informisanje nadležnih institucija i medija.

Na konferenciji je bilo oko 50 učesnika i to predstavnika relevantnih institucija, organizacija civilnog društva, medija i predstavnika pravosuđa. Neke od organizacija koje su prisustvovale na konferenciji su: Argument, Društvo protiv korupcije, Pakt LO, EUDEL, BUM, Udruženje invalida, Udruženje za prava za omladinu, Udruženje za prava Roma i mnogi drugi, Pirgos, Beogradski centar za bezbedonosnu politiku, Centar za primenjene evropske studije, Centar za razvoj neprofitnog sektora.

Seminar u okviru projekta 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'

Seminar u okviru projekta 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'U okviru projekta “Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola”,  27-28. juna održan je poslednji seminar za nosioce pravosudnih funkcija na Mećavniku. Tema seminara bila je: Trening za tužioce i sudije za rukovođenje slučajevima zaštite konkurencije.

Ceo projekat izveden je uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Fondacije za otvoreno društvo, a u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju.

Seminaru je prisustvovalo četrdeset učesnika i to iz apelacionih, osnovnih i viših tužilaštava sa područja Beograda, Kragujevca, Novog Sada, Užica, Kraljeva, Pirota, Prijepolja, Čačka,  Novog Pazara, Pančeva, Sremske Mitrovice, Paraćina i Valjeva.

Seminar u okviru projekta 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'Program seminara raspoređen je u dva dana. Prvog dana kao predavač na seminaru učesnicima se obratio gospodin Andrej Plahutnik, rukovodilac EU projekta za jačanje Komisije za zaštitu konkurencije sa temom “Konkurencija, lek ili podstrek korupciji”, a nakon njega advokat Oliver Radosavljević sa temom “Povreda konkurencije uputstva za upotrebu pravila, korisne informacije prilikom pripreme uviđaja, sprovođenje uviđaja, forenzika”.

Narednog dana izlaganje na temu zaštite konkurencije i monopola nastavio je Čedomir Radojčić rukovodilac sektora u Komisiji za zaštitu konkurencije sa temom “Uloga i rad Komisije za zaštitu konkurencije”.

Poslednji predavač bio je profesor Miroslav Prokopijević, iz Instituta za Evropske studije sa temama “Politika konkurencije, EU, Srbija” i “Cena korupcije sa posebnim osvrtom na politiku konkurencije”.

Seminar u okviru projekta 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'Seminar u okviru projekta 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'280614.seminar.mecavnik5

Predavači su upoznali učesnike sa iskustvima koja je Slovenija imala prilikom pristupanja EU u oblasti zaštite konkurencije i borbe protiv monopola, ujedno upoznajući učesnike sa neminovnim izazovima u ovim oblastima sa kojima će se Srbija sresti u procesu pridruživanja EU. Prisutnima je približen rad Agencije za borbu protiv korupcije kao i problemi sa kojima se susreće u praksi.

Predavači su naglasili da se dešava da se sudovi i pored intervencije Komisije za zaštitu konkurencije ne bave dovoljno pitanjem zaštite konkurencije.
Predavači su se fokusirali na objašnjenje samih struktura narušavanja konkurencije prema važećoj pravnoj regulativi, pri tome navodeći veliki broj praktičnih primera i šema zloupotrebe koje postoje kako na domaćem, tako i stranom, odnosno međunarodnom terenu. 

Seminar u okviru projekta 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'Seminar u okviru projekta 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'Seminar u okviru projekta 'Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola'

Takođe, predstavili su postojeće značajne odluke Evropske komisije, kao i izabrane odluke Evropskog suda pravde.

Na samom kraju izlaganja predavači su naglasili da je s obzirom na primenu  novog ZKP i šira tužilačka ovlašćenja koja su ustanovljena, neophodno da se tužioci što bliže upoznaju sa propisima u oblasti korupcije i daljim razvojem i pravnim regulisanjem ove oblasti.

U okviru održanog seminara na Mećavniku učesnicima je podeljena i publikacija „Zaštita konkurencije i suzbijanje monopola“. Publikacija je odštampana u tiražu od 1000 primeraka i poslata na adrese svih relevantnih subjekata i institucija koje učestvuju u procesu zaštite konkurencije.

Publikacija se bavi sledećim temama „Zaštitom konkurencije u Srbiji; davanjem odgovora na pitanje zašto je potrebna politika konkurencije u Srbiji; politikom konkurencije u javnim nabavkama; zloupotrebom dominantnog položaja ekonomski moćnijih subjekata i na samom kraju izdanja pokušava da na praktičnom primeru objasni anatomiju povrede prava konkurencije u Srbiji”.

Učesnici su na kraju seminara popunili upitnike za evaluaciju seminara. Organizacija seminara, tema i sami izlagači ocenjeni su visokim ocenama, što govori da je ceo seminar protekao uspešno.

Poslednje vesti

Uručene nagrade Uručene nagrade "Vitez poziva", laureat između ostalih i Goran Ilić Nagrade "Vitez poziva" svečano su uručene na Velikoj sceni Narodnog pozorišta sociologu Jovi Bakiću, novinarki Ljubici Gojgić, tužiocu Goranu Iliću,... More detail
Konačni rezultati glasanja i informacija o konstituisanim organima Udruženja tužilaca Srbije Konačni rezultati glasanja i informacija o konstituisanim organima Udruženja tužilaca Srbije Na XI Skupštini Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca izabrani su novi organi Udruženja. Informaciju o konstituisanim organima možete... More detail
Saopštenje povodom izbora novih organa Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije Saopštenje povodom izbora novih organa Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije U Beogradu 07.12.2018. godine održana je Izborna skupština Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije