Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti GRECO između ostalog pohvalio napore DVT

GRECO između ostalog pohvalio napore DVT

SE Izvor: REUTERS/Vincent KesslerGrupa država protiv korupcije (GRECO) saopštila je da Srbija i dalje nije u potpunosti ispunila nijednu od 13 preporuka tog tela Saveta Evrope za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima. Kako se navodi, 10 preporuka su delimično ispunjene, dok tri nisu uopšte.

To je konstatovano u izveštaju objavljenom 2018. godine kada je Srbiji dat novi rok do kada treba da postupi po preporukama GRECO. Taj rok je u međuvremeni istekao, a za razliku od prethodnih izveštaja, GRECO u poslednjem navodi da celokupna ocena srpskih vlasti u primeni preporuka više nije "u celini nezadovoljavajuća".

GRECO je, u pogledu sudija i javnih tužilaca, konstatovao da su ustavne reforme u toku, navodeći međutim da je zabrinut zbog načina procesa konsultacija sa različitim nevladinim organizacijama, prenosi Insajder.

Kako se dodaje, konsultacije o ustavnim izmenama se odvijaju uz kritike ne samo domaćih nevladinih organizacija već i Konsultativnog veća evropskih sudija povodom nekih aspekata nacrta ustavnih amandmana.

GRECO navodi da uprkos pozitivnom mišljenju Venecijanske komisije vlast treba da za ustavne promene obezbedi najširu moguću podršku.

"GRECO ohrabruje srpske vlasti da ne štede napore u obezbeđivanju toga da ustavni amandmani imaju najširu moguću podršku kao i da se usklade sa preporukama GRECO" , navodi se u izveštaju.

Ovo telo Saveta Evrope pozdravlja donošenje zakona o lobiranju ocenjujući da ukoliko njegova implementacija bude dobra može biti važan korak u povećanju transparentnosti lobista i poslanika.

Dodaju da bi u skladu sa tim neophodno bilo usvajanje kodeksa ponašanja poslanika čime bi se poboljšala transparentnost zakonodavnog procesa i izbeglo korišćenje hitnog postupka prilikom rasprava i donošenja zakona.

Ovo antikorupcijsko telo Saveta Evrope se u svom izveštaju osvrnulo i na nacrt Zakona o sprečavanju korupcije koji bi, prema njihovom mišljenju, morao da preciznije definiše pravila o sukobu interesa poslanika, sudija i tužioca kao i da ojačaju ulogu Agencije za borbu protiv korupcije.

GRECO, međutim, kako se navodi, nije dobio nacrt ovog Zakona te nije mogao da oceni u kom pogledu je napredak postignut.

Ipak, GRECO je pozvao srpske vlasti da ovaj zakon donese što je pre moguće vodeći računa o ranije datim preporukama.

Ministarstvo pravde: Srbija nije na listi nezadovoljavajućih zemalja

"Srbija se više ne nalazi na listi globalno nezadovoljavajućih zemalja, kada je reč o borbi protiv korupcije, ukazano je u poslednjem izveštaju usklađenosti Srbije sa GRECO preporukama", saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Novi izveštaj usvojen je na 82. plenarnom zasedanju GRECO održanom u periodu od 18. do 22. marta, a u kojem je ocenjeno da je Srbija od ukupno 13 preporuka koje su joj upućene, delimično ispunila 10 preporuka, dok tri preporuke još nisu ispunjene.

Kako je većina tih preporuka vezana za ustavne amandmane, Savet Evrope nije mogao da učinjeni napredak u ispunjenju preporuka tretira u potpunosti ispunjenim, dok se Ustav Republike Srbije ne promeni, navodi Ministarstvo.

Kako se navodi, napredak je učinjen u pogledu 10 preporuka, dok dve od tri preporuke koje u potpunosti nisu ispunjene se odnose na donošenje novog Zakona o sprečavanju korupcije.

"Uzimajući u obzir da će se i predlog ovog zakona uskoro naći u skupštinskoj proceduri, njegovim usvajanjen biće ispunjene i te dve preporuke", navodi ministarstvo.

Kako je saopšteno, u Izveštaju se pohvaljuje usvajanje novog Zakona o lobiranju, koji uvodi u potpunosti novu profesiju u pravni sistem Srbije.

"Republika Srbija je pohvaljena od GRECO Saveta Evrope za donošenje inovativnog i modernog zakona (koji mnoge države članice Saveta Evrope još nisu donele). Navedena preporuka se i dalje tretira delimično ispunjenom isključivo zbog odloženog dejstva primene zakona do 14. avgusta 2019. godine", navodi Ministarstvo pravde.

Uzimajući u obzir da su mnogi procesi u toku, GRECO je zaključio da je više od 75 odsto preporuka delimično ispunjeno, te da je neophodno da Srbija izvesti o daljem napretku najkasnije do 31. decembra 2019. godine, dodaje se.

Na internet prezentaciji Ministarstva pravde objavljen je Prelazni izveštaj o usklađenosti Republike Srbije sa GRECO preporukama.

Ilić: Prepoznat napredak u pojedinim oblastima

Poverenik za samostalnost tužilaca Goran Ilić ocenio je da je jedna od najznačajnih primedbi stručnjaka GRECO to što se vlada prilikom ustavnih promena iz oblasti pravosudja koje se odnose na tužioce nije držala sopstvenih dokumenata i da će u budućem Visokom savetu tužilaca broj onih koji biraju tužioci i dalje biti manji od onih čiji je izbor podložan političkom uticaju.

Ilić je za agenciju Beta izveštaj GRECO ocenio kao uravnotežen u pogledu javnog tužilaštva. On je naveo da je prepoznat napredak u pojedinim oblastima i da je istovremeno ukazano na to šta bi trebalo u narednom periodu popraviti.

"Kada je reč o ustavnim promenama GRECO smatra da je dobro to što je u predlogu predvidjeno da izbor svih tužilaca i zamenika bude poveren Visokom savetu tužilaca. Medjutim, stručnjaci GRECO smatraju da se Vlada prilikom sastavljanja predloga nije držala sopstvenih dokumenata. Naime, u budućem Visokom savetu tužilaca manjinu će činiti zamenici tužilaca koje su izabrale kolege, što je suprotno Akcionom planu za poglavlje 23 i Nacionalnoj strategiji za reformu pravosudja" rekao je Ilić za agenciju Beta.

Ilić je medjutim naveo i da GRECO pohvaljuje to što Skupština Srbje više neće birati tužioce sem Vrhovnog tužioca (sadašnjeg Republičkog javnog tužioca).

Poverenik za samostalnost tužilaca, koga GRECO ocenjuje kao delotvoran mehanizam za ukazivanje na politički i neprimeren uticaj na tužioce, rekao je da je u izveštaju navedeno da je unapredjen postupak izbora i predlaganja u tužilaštvu, sa stanovišta objektivnosti i transparetnosti izbora.

"Ukazano je da je dobro što je odlukama Državnog veća tužilaca (po ustavnim amandmanima Visoki savet tužilaca) izabran veći broj zamenika tužilaca, jer će povećanje broja zamenika tužilaca za 14 odsto omogućiti efikasniji rad tužilaštva i da će to omogućiti da se smanje zaostaci", zaključio je Ilić.

Izvor: N1, autor: Insajder

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije