Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava

Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava

EUNezavisnost i nepristrasnost

Trenutni ustavni i zakonodavni okvir i dalje ostavljaju prostor za neprimerene političke uticaje na pravosuđe. 

Buduće zakonodavne promene (zahtevajuci da budu okončane) treba da unaprede garancije za pravosudnu nezavisnost. Potpuno objektivni, transparentan i na zaslugama zasnovan sistem izbora, upućivanja i unapredjenja sudija i tuzilaca u skladu sa Evropskim standardima, treba da bude uspostavljen u cilju promocije profesionalizma i unapređenja kvaliteta. 

Pored toga, trenutna široka diskreciona ovlašćenja predsednika sudova i javnih tužilaca nad radom sudija i zamenika tuzilaca ne treba da imaju loš uticaj na kvalitet odlučivanja sudija i zamenika javnih tužilaca. Predsednici sudova i javni tužioci  treba da poštuju garancije nezavisnosti i samostalnosti sudija i tužilaca, a ovo se posebno odnosi na pitanje uputstava zamenicima javnih tužilaca.

Tokom 2018 godine, proces ustavnih reformi se nastavio u oštroj atmosferi i tokom konsultacija nije došlo do konsenzusa među zainteresovanim stranama.  U aprilu 2018. godine, nakon nekoliko okruglih stolova organizovanih u javnoj raspravi, nacrti ustavnih amandmana su dostavljeni Venecijanskoj komisiji. Venecijanska Komisija je usvojila Misljenje u junu 2018.godine u kom su date preporuke u cilju ispunjavanja evropskih standarda.  U odnosu na određene amandmane, Venecijanska komisija je preporučila njihovu izmenu i ponudila nekoliko mogućih rešenja.

Venecijanska Komisija je takodje primetila da budžet za pravosudje nije spomenut.  U oktobru 2018.godine, Ministarstvo pravde je finaliziralo tekst amandmana, a  nakon što je Sekretarijat Venecijanske komisije izneo da su preporuke u Misljenju iz juna meseca prihvaćene. 

Krajem novembra 2018.godine, Vlada je podnela parlamentu inicijativu za promenu Ustava, što predstavlja neophodan korak za početak parlamentarnog postupka.

U postupku ustavnih reformi, od naročitog je značaja, kako usklađivanje tekstova zakona sa izmenjenim Ustavom, kao i implementacija novih zakona, a posebno onih zakona koji se odnose na nadleznost i organizaciju sudova i javnih tuzilastva, kao i ulogu i efikasno funkcionisanje pravosudnih saveta i Pravosudne akademije.

Ohrabrujemo Srbiju da se u procesu reforme zakonodavstva  konsultuje sa Venecijanskom komisijom.

Pritisak na pravosudje je i dalje na visokom nivou.  Javno komentarisanje istraga u toku ili sudskih postupaka, pojedinačnih sudija i tužilaca, od strane vladinih zvaničnika, pa čak i onih na najvišem nivou, je i dalje prisutno.Visoki Savet sudstva se nekoliko puta oglašavao po pitanju ovih izjava, kao i povodom  pritužbi sudija na postojanje zastrasivanja i pretnji. 

Poverenik za samostalnost Drzavnog veca tuzilaca je analizirao vise od 40 slucajeva prijava tužilaca na navodne neprimerene političke uticaje, i dao je nekoliko savetodavnih misljenja.  Rad na nacrtu pravilnika  i instrukcija za rad Poverenika je okončan, ali ovi dokumenti još nisu usvojeni.    

Poslednje vesti

Sedma plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Sedma plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nacionalni konvent o Evropskoj uniji organizuje Sedmu plenarnu sednicu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja će se održati u ponedeljak,... More detail
Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava Nezavisnost i nepristrasnost Trenutni ustavni i zakonodavni okvir i dalje ostavljaju prostor za neprimerene političke uticaje na pravosuđe.  More detail
Nastavlja se svakodnevna jednočasovna obustava rada u sudovima i tužilaštvima Srbije: Štrajk pravosuđa opravdan, sudstvo pod pritiskom Nastavlja se svakodnevna jednočasovna obustava rada u sudovima i tužilaštvima Srbije: Štrajk pravosuđa opravdan, sudstvo pod pritiskom Sudstvo je prema našem zakonodavstvu nezavisno a javno tužilaštvo samostalno. Međutim, i sudstvo i tužilaštvo se suočavaju sa brojnim pritiscim More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije