Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Godišnja konferencija HELP programa Saveta Evrope - "HELP: proslava 70. godišnjice Saveta Evrope"

Godišnja konferencija HELP programa Saveta Evrope - "HELP: proslava 70. godišnjice Saveta Evrope"

Godišnja konferencija HELP programa Saveta EvropeI ove godine održana je godišnja konferencija Evropskog programa za obrazovanje pravnih stručnjaka iz oblasti ljudskih prava (HELP Program) Saveta Evrope u Strazburu u periodu od 4-5. jula pod nazivom “HELP: Proslava 70. godišnjice Saveta Evrope”.

Na Konferenciji je učestvovalo 220 učesnika iz skoro svih članica Saveta Evrope, iz međunarodnih organizacija, stalnih predstavništava pri Savetu Evrope i zaposlenih na značajnim rukovodećim mestim u različitim departmanima u Savetu Evrope kao i predsednik Evropskog suda za ljudska prava, sudija Linos-Alexandre Sicilianos.Godišnja konferencija HELP programa Saveta Evrope

Učestvovala sam u radu Konferencije kao član Konsultativnog odbora i Focal Point za Srbiju. Konferencija je trajala dva dana, prvi dan je bio zajednički za sve učesnike, istaknut je značaj obuke pravnih stručnjaka za jačanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u Evropi; jačanja HELP mreže i obezbeđivanje foruma za razmenu iskustava i znanja između njenih članova; predstavljeni su novi HELP kursevi koji su počeli u periodu od prethodne konferencije.

Godišnja konferencija HELP programa Saveta EvropeDrugi dan je bio dan za tri radne grupe: HELP mreža u državama članicama Evropske unije, HELP mreža u zemljama istočnog partnerstva  i u Rusiji i treća grupa HELP mreža za Zapadni Balkan i Tursku, a kojoj pripada i Srbija. Prezentacije i diskusije u radnim grupama bile su usmerene na teme od značaja za regione za koje su grupe obrazovane.

Učestvovala sam u radu treće grupe na kojoj je predstavljen rad Pravosudne akademije u Beogradu. Zaključci sa radnih grupa su predstavljeni na plenarnoj sednici na kojoj je govoreno o smernicama za budući rad HELP mreže.

Ovogodišnja Konferencija je, kao što i sam naslov Konferencije kaže, bila usmerena na proslavu 70. rođendana Saveta Evrope. Predstavljena je knjiga čiji je autor predsednik Evropskog suda za ljudska prava, a čiji je naslov „Individualna predstavka po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima“ koja je od izuzetnog značaja za razumevanje uslova za podnošenje predstavke i procedure ocene predstavke, a zasnovana na višegodišnjem sudijskom iskustvu svog autora.

080719.help2

Značaj Konferencije vezan je za značaj HELP programa koji je svojim sadržajnim kursevima uspeo da od početnih 1500 korisnika internet platforme u 2019.godini dostigne broj od 36.000 korisnika koji su zainteresovani za dalju edukaciju na način koji ovaj program nudi. Predstavljena su dva nova on line kursa: „Postupak za zaštitu prava u krivičnom postupku i po pitanju prava žrtve“ i „Pristup pravdi za žene“ koji su dostupni na engleskom jeziku.

Cilj HELP programa je da se besplatnom i non stop dostupnom dodatnom obukom sudija, tužilaca i advokata smanji broj predstavki koje se podnose Evropskom sudu za ljudska prava.

Opšti zaključak je da je važnost dodatne obuke za pravnike od neprocenjivog značaja, potrebno je samo dodatno slobodno vreme da se izdvoji za sticanje znanja iz nekog od kursa koji obrađuje temu značajnu za polaznika koji se opredelio za taj kurs i obuka može da počne i da se odvija u vreme koje je polazniku raspoloživo.

Priredila

JASMINA KRŠTENIĆ
Zamenik javnog tužioca
Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu
Član HELP Konsultativnog odbora

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije