Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Seminar u Sremskim Karlovcima

Seminar u Sremskim Karlovcima


Sremski Karlovci, 25 - 26. oktobar 2013

Tema: Trening za tužioce i sudije za rukovođenje slučajevima zaštite konkurencije

U okviru projekta Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije: zaštita konkurencije i suzbijanje monopola,  25- 26 oktobra održan je seminar u Sremskim Karlovcima.

Ceo projekat izveden je uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava kao i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju.

Seminaru je prisustvovao dvadeset jedan učesnik i to iz osnovnih i viših tužilaštava i sudova, sa područja Beograda, Novog Sada, Sremske Mitrovice, Zrenjanina, Sombora i šapca.

Program  seminara je raspoređen u dva dana. Prvog dana, kao predavači na seminaru učesnicima su se obratili profesor Miroslav Prokopijević, iz Instituta za Evropske studije, a nakon njega Gordana Lukić, članica Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Profesor Prokopijević je izlaganje podelio na dva dela. U prvom delu govorio je o zaštiti konkurencije i suzbijanju monopola, a drugi deo predavanja odnosio se na korupciju. U nastavku prvog dela izlaganja naveo je nekoliko značajnih slučajeva iz prakse, npr. Tetra-Pak i zloupotrebu monopola koju je ova firma učinila u Italiji.

Nakon izlaganja o regulativi i rešenjima koja donose naši propisi u oblasti zaštite konkurencije i monopola, posvetio se postojećim značajnijim odlukama Evropske komisije, kao i upoznavanju učesnika sa izabranim odlukama Evropskog suda pravde. Na kraju prvog dela izlaganja profesor Prokopijević se osvrnuo na nekoliko primera „loše formulacije“  odredbi  Zakona o zaštiti konkurencije iz 2009. godine.

Drugi deo izlaganja odnosio se korupciju. Objašnjena je priroda ovog problema, kao i istorijski primeri njegovog pojavljivanja i napredovanja, npr. u SAD 1930. godine nakon velike ekonomske krize, kao i u bivšem SSSR 1983. godine, a u oba slučaja izazvane prohibicijom točenja alkohola.

Svoje izlaganje, profesor je dopunio dodatnim primerima npr. oko različitih shvatanja korupcije koja postoji u skandinavskim zemljama i onom koje postoji u Srbiji.

Nakon profesora Prokopijevića predavanje je održala Gordana Lukić, članica Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Gospođa Lukić se nakon upoznavanja učesnika sa rešenjima iz Zakona o zaštiti konkurencije iz 2009. godine, kao i nakon predstavjanja načina rada Komisije za zaštitu konkurencije i ovlašćenja u borbi protiv monopola i zaštiti konkurencije, fokusirala na probleme sa kojima se Komisija susreće u radu, npr. teškoće da se slučajevi monopola i kršenja konkurencije uopšte otkriju u praksi bez „insajdera“, teškoće otkrivanja restriktivnih sporazuma...

Nakon ovoga gospođa Lukić je ukazala na odabrane slučajeve kojima se Komisija tokom godina rada bavila, npr. Telekom, SBB...

Sledećeg dana izlaganje na temu zaštite konkurencije i monopola nastavio je Dragomir Trninić, načelnik Sektora za operativne poslove Agencije za borbu protiv korupcije. Nakon uvodnog predstavljanja i upoznavanja učesnika seminara sa iskustvom u policijskim i srodnim poslovima, pokušao je da približi prisutnima rad Agencije za borbu protiv korupcije kao i probleme sa kojima se susretao u praksi.

Naveo je da baza podataka o imovini broji čak 32000 funkcionera, kako bivših tako i sadašnjih i da postoji nedostatak kadrovskih kapaciteta da se obavi celokupan posao kvalitetno, bez odgovarajuće opreme i većeg broja operativaca. Zatim je govorio o slučajevima korupcije prvenstveno u oblasti zdravsta, favorizovanjem određenih farmaceutskih kuća prilikom nabavke lekova kao i prilikom uvoza nafte i naftnih derivata.

Kao naredni predavač učesnicima se obratio gospodin Andrej Plahutnik. S obzirom da je bio dugogodišnji direktor slovenačke Komisije za zaštitu konkurencije, predavanje je uglavnom usmerio na iskustva koja je Slovenija imala prilikom pristupanja EU u oblasti zaštite konkurencije i borbe protiv monopola, regulative, upoznajući ujedno učesnike sa neminovnim izazovima u ovim oblastima sa kojima će se Srbija sresti u procesu pridruživanja EU.

Da li je konkurencija lek ili podstrek korupciji, o obavezi Srbije da članom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uspostavi standard u pogledu konkurencije, kao i drugim izazovima koje ovaj član donosi,  dugoročnoj štetnosti državne pomoći, koja prema Evropskom standardu čini 1 %, a kod nas 5-6%, samo su neka od pitanja kojima se gospodin Plahutnik bavio u izlaganju. Kao primere iz regiona naveo je slučaj „Slovenačkih ljekarni“, kao i slučaj HRT televizije. Gospodin Plahutnik je uputio učesnike na knjige i slučajeve putem kojih bi saznali više informacija na temu zaštite konkurencije i monopola.

Učesnici su na kraju seminara popunili upitnike kojima su izvršili evaluaciju seminara. Organizacija seminara, tema i sami izlagači su ocenjeni sa visokim ocenama, što govori da je ceo seminar bio uspešan.

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije