Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Deklaracija o vladavini prava i Ustavnom položaju javnog tužilaštva usvojena na VIII Skupštini UTS

Deklaracija o vladavini prava i Ustavnom položaju javnog tužilaštva usvojena na VIII Skupštini UTS

UTSNa VIII Skupštini Udruženja tužilaca Srbije je usvojena Deklaracija o vladavini prava i Ustavnom položaju javnog tužilaštva. Tekst deklaracije prenosimo u celini:

Imajući u vidu višegodišnje aktivnosti Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u cilju jačanja vladavine prava, nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva, a polazeći od činjenica:

1. da dosadašnja reforma pravosuđa nije donela očekivane i željene rezultate, jer se nedozvoljenim pritiscima neretko ugrožava samostalnost javnog tužilaštva, da kao posledica opšteg reizbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca kao najgrubljeg kršenja Ustavom proklamovanog načela stalnosti funkcije, nosioci javnotužilačke funkcije rade u atmosferi nesigurnosti;

2. da je materijalni položaj nosilaca javnotužilačke funkcije pogoršan zbog smanjenjenja plata i ukidanja prava na naknadu za odvojen život nosiocima javnotužilačke funkcije u osnovnim i višim javnim tužilaštvima, kao i da postoji najava daljeg pogoršavanja materijalnog položaja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca;

3. da je primena novog Zakonika o krivičnom postupku donela nove probleme jer je delokrug poslova javnog tužilaštva značajno povećan, a broj zamenika javnih tužilaca nedovoljan, troškovi javnog tužilaštva su previsoki, pristup građana pravdi nejednak i otežan, a prava oštećenog su svedena na minimum, čime je i pravo na pravično suđenje ugroženo;

4. da je Državno veće tužilaca u sadašnjem sastavu, kao državni organ čija je osnovna obaveza zaštita samostalnosti javnog tužilaštva, izgubilo legitimitet i poverenjevelikog broja nosilaca javnotužilačke funkcije, domaće javnosti i međunarodnih institucija i organizacija zbog učinjenih propusta u raduna koje su ukazali domaća i međunarodna stručna javnost, Poverenik za informacije od javnog značaja, Zaštitnik građana, Parlamentarna skupština Saveta Evrope, Evropska komisija i Evropski parlament.

Na sednici održanoj 14. marta 2015. godine u Beogradu

SKUPŠTINA
UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE

Donosi

D E K L A R A C I J U

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (UTS), potpuno je posvećeno poštovanju prava građana te kontinuirano i sa velikom pažnjom prati aktivnosti svih relevantnih subjekata-državnih organa, nezavisnih institucija, civilnog društva i međunarodnih institucija i organizacija od značaja za poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda i izgradnju vladavine prava, uvereno da svojim svakodnevnim, stručnim i principijelnim postupanjem daje doprinos zaštiti prava građana u Republici Srbiji, razvoju građanske svesti i uspostavljanju poverenja u mogućnost zakonitog, efikasnog i racionalnog funkcionisanja državnih institucija.

Zbog toga UTS izražava zabrinutost zbog odnosa na koji se pojedini predstavnici državnih organa odnose prema javnom tužilaštvu i pravosuđu u celini, kao i prema nosiocima pravosudnih funkcija. Komentarisanje postupaka koje, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, vode javna tužilaštva je, ne samo neprihvatljivo, već i narušava poverenje javnosti u javno tužilaštvo i pravosudni sistem i ugrožava vladavinu prava.

UTS zato poziva nosioce izvršne i zakonodavne vlasti da sarađuju sa pravosudnim organima, da se uzdrže od izjava kojima se može nedozvoljeno uticati na postupke koji su u toku te da omoguće nesmetano vođenje postupaka koji se vode pred javnim tužilaštvima i sudovima.

UTS posebno poziva nadležne državne organe da poštuju Ustavom proklamovana načela stalnosti i nepremestivosti nosilaca javno tužilačke funkcije i da se uzdrže od bilo kakvih postupaka kojima se ova načela krše. S tim u vezi posebno ukazujemo da su javni tužioci i zamenici javnih tužilaca u javnim tužilaštvima na Kosovu i Metohiji deo jedinstvene javnotužilačke organizacije Republike Srbije i da bi bilo kakvo njihovo izmeštanje iz javnog tužilaštva Republike Srbije protiv njihove volje, predstavljalo kršenje Ustava Republike Srbije.

Takođe podsećamo da su svi državni organi dužni da postupaju savesno i odgovorno, u okviru zakonom propisanih nadležnosti, ali i da omoguće drugim državnim organima vršenje njihovih nadležnosti. To je put da naše društvo jasno pokaže opredeljenost za vladavinu prava, izgradnju demokratskih institucija i poštovanje prava građana u Republici Srbiji.

 

S poštovanjem, 

 

Predsednik Skupštine UTS
Zorin Zogović


Tekst deklaracije u izvornom obliku možete preuzeti OVDE112.4 KB

Poslednje vesti

Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije