Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Deklaracija o vladavini prava i Ustavnom položaju javnog tužilaštva usvojena na VIII Skupštini UTS

Deklaracija o vladavini prava i Ustavnom položaju javnog tužilaštva usvojena na VIII Skupštini UTS

UTSNa VIII Skupštini Udruženja tužilaca Srbije je usvojena Deklaracija o vladavini prava i Ustavnom položaju javnog tužilaštva. Tekst deklaracije prenosimo u celini:

Imajući u vidu višegodišnje aktivnosti Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u cilju jačanja vladavine prava, nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva, a polazeći od činjenica:

1. da dosadašnja reforma pravosuđa nije donela očekivane i željene rezultate, jer se nedozvoljenim pritiscima neretko ugrožava samostalnost javnog tužilaštva, da kao posledica opšteg reizbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca kao najgrubljeg kršenja Ustavom proklamovanog načela stalnosti funkcije, nosioci javnotužilačke funkcije rade u atmosferi nesigurnosti;

2. da je materijalni položaj nosilaca javnotužilačke funkcije pogoršan zbog smanjenjenja plata i ukidanja prava na naknadu za odvojen život nosiocima javnotužilačke funkcije u osnovnim i višim javnim tužilaštvima, kao i da postoji najava daljeg pogoršavanja materijalnog položaja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca;

3. da je primena novog Zakonika o krivičnom postupku donela nove probleme jer je delokrug poslova javnog tužilaštva značajno povećan, a broj zamenika javnih tužilaca nedovoljan, troškovi javnog tužilaštva su previsoki, pristup građana pravdi nejednak i otežan, a prava oštećenog su svedena na minimum, čime je i pravo na pravično suđenje ugroženo;

4. da je Državno veće tužilaca u sadašnjem sastavu, kao državni organ čija je osnovna obaveza zaštita samostalnosti javnog tužilaštva, izgubilo legitimitet i poverenjevelikog broja nosilaca javnotužilačke funkcije, domaće javnosti i međunarodnih institucija i organizacija zbog učinjenih propusta u raduna koje su ukazali domaća i međunarodna stručna javnost, Poverenik za informacije od javnog značaja, Zaštitnik građana, Parlamentarna skupština Saveta Evrope, Evropska komisija i Evropski parlament.

Na sednici održanoj 14. marta 2015. godine u Beogradu

SKUPŠTINA
UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE

Donosi

D E K L A R A C I J U

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (UTS), potpuno je posvećeno poštovanju prava građana te kontinuirano i sa velikom pažnjom prati aktivnosti svih relevantnih subjekata-državnih organa, nezavisnih institucija, civilnog društva i međunarodnih institucija i organizacija od značaja za poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda i izgradnju vladavine prava, uvereno da svojim svakodnevnim, stručnim i principijelnim postupanjem daje doprinos zaštiti prava građana u Republici Srbiji, razvoju građanske svesti i uspostavljanju poverenja u mogućnost zakonitog, efikasnog i racionalnog funkcionisanja državnih institucija.

Zbog toga UTS izražava zabrinutost zbog odnosa na koji se pojedini predstavnici državnih organa odnose prema javnom tužilaštvu i pravosuđu u celini, kao i prema nosiocima pravosudnih funkcija. Komentarisanje postupaka koje, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, vode javna tužilaštva je, ne samo neprihvatljivo, već i narušava poverenje javnosti u javno tužilaštvo i pravosudni sistem i ugrožava vladavinu prava.

UTS zato poziva nosioce izvršne i zakonodavne vlasti da sarađuju sa pravosudnim organima, da se uzdrže od izjava kojima se može nedozvoljeno uticati na postupke koji su u toku te da omoguće nesmetano vođenje postupaka koji se vode pred javnim tužilaštvima i sudovima.

UTS posebno poziva nadležne državne organe da poštuju Ustavom proklamovana načela stalnosti i nepremestivosti nosilaca javno tužilačke funkcije i da se uzdrže od bilo kakvih postupaka kojima se ova načela krše. S tim u vezi posebno ukazujemo da su javni tužioci i zamenici javnih tužilaca u javnim tužilaštvima na Kosovu i Metohiji deo jedinstvene javnotužilačke organizacije Republike Srbije i da bi bilo kakvo njihovo izmeštanje iz javnog tužilaštva Republike Srbije protiv njihove volje, predstavljalo kršenje Ustava Republike Srbije.

Takođe podsećamo da su svi državni organi dužni da postupaju savesno i odgovorno, u okviru zakonom propisanih nadležnosti, ali i da omoguće drugim državnim organima vršenje njihovih nadležnosti. To je put da naše društvo jasno pokaže opredeljenost za vladavinu prava, izgradnju demokratskih institucija i poštovanje prava građana u Republici Srbiji.

 

S poštovanjem, 

 

Predsednik Skupštine UTS
Zorin Zogović


Tekst deklaracije u izvornom obliku možete preuzeti OVDE112.4 KB

Poslednje vesti

Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
Zašto je tužilaštvo bitno Zašto je tužilaštvo bitno Definicija osigurača je: "Namerno oslabljeno mesto u električnoj instalaciji". On je i osmišljen tako da u slučaju da naiđe jača struja, on "izgori",... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije