Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Međunarodna konferencija “Obuka sudija i javnih tužilaca u funkciji kvaliteta pravosudnog sistema” i Upravni odbor MEDEL-a

Međunarodna konferencija “Obuka sudija i javnih tužilaca u funkciji kvaliteta pravosudnog sistema” i Upravni odbor MEDEL-a

Međunarodna konferencija i Upravni odbor MEDEL-aU organizaciji Društva sudija Srbije i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije održana je međunarodna konferenciju “Obuka sudija i javnih tužilaca u funkciji kvaliteta pravosudnog sistema”.

Konferencija je održana 4. jula 2014. godine u Beogradu u svečanoj sali Saveza samostalnih sindikata.

Održavanje konferencije su podržali Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu, ambasada Republike Francuske u Beogradu, Misija OEBS-a u Srbiji i Fondacija za otvoreno društvo.

Ova konferencija predstavlja nastavak rada na istoj temi koji je započet 3. juna 2014. godine konferencijom “Put do pravosudne profesije”, koju je organizovala Misija OEBS-a u Srbiji.

Cilj konferencije bio je da predstavi različite sisteme početne i stalne obuke sudija i javnih tužilaca, predstavi teorijska rešenja i dâ prikaz savremenih, pozitivnih i negativnih, iskustava evropskih zemalja: onih koje imaju pravosudne akademije u svojim pravosudnim sistemima (Francuska, Portugalija), onih koje ih nemaju (Nemačka, Austrija), kao i onih sa kombinovanim sistemima (Holandija, Italija). Na konferenciji je učestvovao veliki broj eminentnih pravnih stručnjaka, predstavnika MEDEL-a, ambasada, strukovnih udruženja i državnih institucija iz evropskih država, koji su se osvrnuli na izazove u primeni različitih rešenja u svojim zemljama.

U uvodnom delu konferencije učesnike su pozdravili: dr Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca i predsednik Udruženja tužilaca Srbije; Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije; dr Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo; Loran Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije; Piter Bukhard, ambasador Misije OEBS-a u Srbiji; Fransoa Bone, prvi savetnik Ambasade Francuske. Učesnike su pozdravili i Branko Stamenković iz Republičkog javnog tužilaštva i Oskar Benedikt, zamenik šefa Delegacije Evropske Unije u Srbiji.

Međunarodna konferencija i Upravni odbor MEDEL-aMeđunarodna konferencija i Upravni odbor MEDEL-aMeđunarodna konferencija i Upravni odbor MEDEL-a

Nakon uvodničara učesnicima su se obratili Denis Salas, nekadašnji predavač na Pravosudnoj akademiji u Bordou; Spomenka Zarić, sudija i članica Upravnog odbora Pravosudne akademije; Jasmina Kiurski, zamenica Apelacionog tužioca u Beogradu i predsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije; Vida Petrović-Škero, predsednica Radne grupe za izradu smernica za reformisanje i razvoj Pravosudne akademije; Simon Gaborio, nekadašnja predsednica veća Apelacionog suda u Parizu; Vito Moneti, Apelacioni javni tužilac u Đenovi; Karlo Sabatini, sudija u Rimu; Tamara Trotman, sudija u Roterdamu; Uve Bojsen, nekadašnji sudija Okružnog suda u Bremenu i Gerhard Rajzner, predsednik Okružnog suda u Floridsdorfu. Govornici su predstavili prisutnim učesnicima prikaz obuke javnih tužilaca i sudija i napravili kratak pregled uporedne prakse evropskih država.

Govornici su se u izlaganju posebno osvrnuli na potrebu unapređenja institutcije za stalnu obuku i usavršavanje sudija i javnih tužilaca, kako bi sudije i tužioci uspešno mogli da isprate sve promene kroz koje prolazi i kroz koje će tek proći pravosuđe u Srbiji, kao i da obuka sudija i javnih tužilaca mora biti usaglašena sa onim što se trenutno izučava na pravnim fakultetima i da je s toga nužno uskladiti reformu pravosuđa sa reformom školstva. Istakli su da veliki problem predstavlja način na koji će domaće sudije i javni tužioci savladati korpus odluka i mišljenja Evropskog suda pravde i ujednačiti primenu standarda pred domaćim pravosudnim telima i u vezi sa tim naglasili da bi trebalo uspostaviti svojevrsnu obuku, koja bi sudijama i javnim tužiocima olakšala suočavanje sa ovakvim izazovima.

Ukazali su na potrebu uspostvaljanja regionalne saradnje između balkanskih država koje su još uvek u procesu pristupanja EU radi lakšeg savladavanja postojećih izazova i pohvalili samostalnu inicijativu i angažovanost strukovnih udruženja radi poboljšanja položaja pravosuđa u Srbiji. Govornici su napomenuli da je u procesu pristupanja Evropskoj uniji, potrebno staviti poseban akcenat na poglavlja 23 i 24, s obzirom da obiluju pitanjima koja su od značaja za pravosuđe.

Međunarodna konferencija i Upravni odbor MEDEL-aMeđunarodna konferencija i Upravni odbor MEDEL-aMeđunarodna konferencija i Upravni odbor MEDEL-a

Takođe, naznačeno je da nije uvek lako razumeti ova poglavlja jer se konstantno razvijaju kroz legislativne procedure. Profesionalizmu kao atributu sudija i javnih tužilaca dat je značaj ključnog elementa u reformi pravosuđa, a treninzi i dalje obuke javnih tužilaca i sudija istaknuti su kao važan segment nezavisnosti, napretka i nadzora pravosudnog sistema. Jedan od zaključaka sa konferencije je da na nivou EU postoji velika razlika između zakonodavstava država članica ali i dovoljna bliskost koja omogućava dalju saradnju i zajedničko rešavanje svih važnijih pitanja.

Nakon konferencije održavan je i Upravni odbor MEDEL-a u Sremskim Karlovcima 5. jula 2014. godine. Održavanju Upravnog odbora ispred Udruženja tužilaca Srbije prisustvovali su: dr Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Radovan Lazić, predsednik Upravnog odbora Udruženja; Milorad Tošić i Biljana Silađi, članovi Udruženja i Borka Jovanović, član Upravnog odbora Udruženja.

Na Upravnom odboru u Sremskim Karlovcima raspravljalo se o izmeni Statuta MEDEL-a, analizi o funkcionisanju pravosudnih saveta i podršci uspostavljanju pravosudnih saveta i podršci uspostavljanju programa obuke za sudije. Na kraju, dati su predlozi za datum održavanja novog Upravnog odbora MEDEL-a.

 

Poslednje vesti

Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije