Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Smenjeni sudije i tužioci traže milijardu

Smenjeni sudije i tužioci traže milijardu

Više od 70 nereizabranih dobilo prvostepene presude. Samo naknade neisplaćenih plata kreću se od milion i po do dva miliona po osobi, a sa odugovlačenjem kamate rastu. Pokrenuto oko 730 parnica.

Prvostepene presude u svoju korist dobilo je više od 70 sudija i tužilaca, koji nisu reizabrani 2010. godine, a u međuvremenu su tužili državu.

- Do današnjeg dana pokrenuto je oko 730 parnica radi naknade štete - kaže za „Novosti“ Savka Mangović, zamenik republičkog javnog pravobranioca.

- Od ukupnog broja podnetih tužbi, u oko deset odsto predmeta doneta je prvostepena presuda. Za materijalnu štetu sudovi dosuđuju iznose od milion i po do dva miliona dinara, a za nematerijalnu oko 500.000 dinara. Još nijedna presuda nije postala pravosnažna.

Ako bi sudovi dodeljivali svima najmanji iznos od milion i po dinara, to znači da bi 730 oštećenih samo na ime plata koje nisu primali tokom prestanka funkcije dobilo iz budžeta 1,1 milijardu dinara! A iznos je, kad se doda i naknada za pretrpljene duševne boli, daleko veći.

Većina sudija i tužilaca odlučila se za tužbe posle odluka Ustavnog suda, kojima su usvojene žalbe protiv Vrhovnog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca o neizboru. Nosioci pravosudnih funkcija pokušali su prvo da se nagode sa državom, pa pošto nisu dobili nikakav odgovor, „presavili su tabak“ i podneli tužbe.

- Nema sumnje da će država morati da plati prispeli račun za pogreške u reizboru sudija i tužilaca - priča Goran Ilić, predsednik Udruženja javnih tužilaca Srbije. - Samim tim, ukoliko sporovi za nadoknadu štete budu dugo trajali, račun po državu biće veći. Zato je u interesu i države i pravde da se ti sporovi što pre okončaju, da se stavi tačka na pitanje nadoknade, i da ljudi koji su prošli kroz težak period nakon reizbora dobiju pravično zadovoljenje.

Sa ovim se slaže i Dragana Boljević, predsednik Društva sudija Srbije, ali dodaje da podaci Republičkog pravobranilaštva nisu sasvim tačni. Prema njenim saznanjima, postoje najmanje dve pravosnažne presude, koje su izvršene.

- U međuvremenu, pošto država nema para, apelacioni sudovi, posebno Apelacioni sud u Beogradu, pred kojim je najviše predmeta, zastali su sa potvrđivanjem prvostepenih presuda u korist sudija. A ne bi trebalo jer su u pitanju sporovi iz radnog odnosa, u kojima je predviđeno hitno postupanje - ističe Dragana Boljević.

Ona dodaje da najveću odgovornost za iznos koji će država morati da plati sudijama i tužiocima snose državni organi, pre svega Visoki savet sudstva, čiji članovi nisu do danas promenjeni, a nisu ni odgovarali.

- Izvršna vlast je dve godine sarađivala sa tim Vrhovnim savetom sudstva, iako ih je pre toga kritikovala. Da sudije i tužioci neće ove godine dobiti naknade jasno je bilo još sa predlogom budžeta, kojim, kao ni rebalansom, nije predviđena ta obaveza države. U međuvremenu, neki mediji napali su sudije da kolegama sudijama dodeljuju odštete. To se negativno odrazilo na nosioce pravosudne vlasti, koji su sada u strahu da nepristrasno sude, pa im je lakše da odlože predmet, nego da ga presude - kaže Boljević.

SPORI POSTUPCI

Nema razloga da sporovi u kojima sudije i tužioci tuže državu traju toliko dugo - kaže Dragana Boljević, i objašnjava da se iznos njihovih neisplaćenih primanja lako može dobiti iz računovodstva suda. - Nema potrebe za veštačenjima, svedocima i slično, sve može da se završi na jednom ročištu. Zato nema opravdanja za rastezanje postupaka.

(Izvor: Novosti, autor: V. C. SPASOJEVIĆ)

Poslednje vesti

Dragan Popović: Vlast stvara paralelni civilni sektor u Srbiji Dragan Popović: Vlast stvara paralelni civilni sektor u Srbiji Državno organizovanje nevladinih organizacija, tj. osnivanje organizacija koje nisu posvećene svojoj misiji, već služe isključivo za ostvarivanje... More detail
GRECO između ostalog pohvalio napore DVT GRECO između ostalog pohvalio napore DVT Grupa država protiv korupcije (GRECO) saopštila je da Srbija i dalje nije u potpunosti ispunila nijednu od 13 preporuka tog tela Saveta Evrope za sprečavanje... More detail
Šta je svrha vođenja disciplinskih postupaka protiv tužilaca? Šta je svrha vođenja disciplinskih postupaka protiv tužilaca? O ovoj temi, za članak u dnevnom listu Blic izjave su dali Goran Ilić, zamenik predsednika Državnog veća tužilaca (DVT) i poverenik za samostalnost... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije