Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Okrugli stolovi u Novom Pazaru i Valjevu

Okrugli stolovi u Novom Pazaru i Valjevu

Novi Pazar 26. mart 2014, Valjevo 16. april 2014.

U okviru projekta „Efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva – partnerstvo za zaštitu ljudskih prava“, koji sprovodi Udruženje tužilaca Srbije u saradnji sa Yucom-om, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, održana su još dva okrugla stola, jedan u Novom Pazaru i jedan Valjevu.

Cilj okruglih stolova je unapređenje pravosudnog sistema, posebno javnog tužilaštva, kako bi primenjivalo nacionalno zakonodavstvo, međunarodne konvencije, i standarde u oblasti zaštite ljudskih prava. Krajnji cilj projekta je da se građanima zagarantuje zaštita prava, poveća sigurnost u rad pravosuđa i pruži maksimalan stepen zaštite i pravne sigurnosti u nacionalnim okvirima.

Učesnici okruglih stolova bili su pripadnici javnotužilačke organizacije, sudstva i predstavnici nevladinog sektora koji se aktivno bave zaštitom ljudskih prava. Upitnik koji su sačinili pravni eksperti YUCOM-a i Udruženja podeljen je prisutnim učesnicima. Rezultati upitnika bi trebalo da pokažu poznavanje zaštite ljudskih prava i odnos javnih tužilaca prema ljudskim pravima i njihovoj zaštiti u postupku.

Na okruglim stolovim u Novom Pazaru i Valjevu govorili su: mr Jasmina Kiurski zamenica Apelacionog javnog tužioca u Beogradu i predsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije i Milan Antonijević, direktor YUCOM-a.

Gospođa Kiurski govorila je o ulozi javnog tužioca u zaštiti ljudskih prava, povećanom obimu ovlašćenja i odgovornosti javnih tužilaca donošenjem novog Zakonika o krivičnom postupku i uvođenjem instituta tužilačke istrage, krivičnim delima protiv slobode i prava čoveka i građanina, podacima o stanju i povredama ljudskih prava do kojih su Udruženje i YUCOM došli obradom krivičnih predmeta u kojima su povređena ljudska prava.

Nakon toga gospođa Kiurski iznela je primere najznačajnijih slučajeva povrede ljudskih prava sa kojima se tužlaštvo susretalo u praksi, kao i podatke o problemima i izazovima u zaštiti ljudskih prava sa kojima se susreću druga tužilaštva u kojima su već održani okrugli stolovi.

Nakon gospođe Kiurski govorio je gospodin Milan Antonijević. On je predstavio međunarodne standarde, aktivnosti i doprinos civilnog društva u krivičnopravnoj zaštiti ljudskih prava. Zatim je izložio najrelevantnije slučajeve sa kojima se YUCOM susretao u praksi, pri tome se osvrćući na rezultate koji su postignuti. Ukratko je upoznao učesnike i sa relativno novim krivičnopravnim institutima kao što je zločin iz mržnje.

Nakon izlaganja usledila je diskusija. Veći deo učesnika aktivno se uključio u diskusiju predlažući teme sa kojima se susreću u postupcima, kao što je npr. pitanje bošnjačkog jezika u Novom Pazaru i nemogućnost da se u spornim slučajevima adekvatno odgovori izazovima tumačenja i prevoda u okviru postojećih zakonskih rešenja. Nakon tema sa kojima se tužioci, sudije i predstavnici nevladinog sektora svakodnevno susreću u procesu zaštite ljudskih prava, učesnici su se diskutovali i o drugim vidovima diskriminacije.

Okruglom stolu u Novom Pazaru prisustvovalo je 20 učesnika iz osnovnih i viših javnih tužilaštava i sudova iz Novog Pazara i Kraljeva. Okruglom stolu u Valjevu prisustvovalo je 26 učesnika iz osnovnih i viših javnih tužilaštava i sudova i prekršajnog suda iz Valjeva, Šapca i Čačka.

Poslednje vesti

Dragan Popović: Vlast stvara paralelni civilni sektor u Srbiji Dragan Popović: Vlast stvara paralelni civilni sektor u Srbiji Državno organizovanje nevladinih organizacija, tj. osnivanje organizacija koje nisu posvećene svojoj misiji, već služe isključivo za ostvarivanje... More detail
GRECO između ostalog pohvalio napore DVT GRECO između ostalog pohvalio napore DVT Grupa država protiv korupcije (GRECO) saopštila je da Srbija i dalje nije u potpunosti ispunila nijednu od 13 preporuka tog tela Saveta Evrope za sprečavanje... More detail
Šta je svrha vođenja disciplinskih postupaka protiv tužilaca? Šta je svrha vođenja disciplinskih postupaka protiv tužilaca? O ovoj temi, za članak u dnevnom listu Blic izjave su dali Goran Ilić, zamenik predsednika Državnog veća tužilaca (DVT) i poverenik za samostalnost... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije