Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Okrugli stolovi u Novom Pazaru i Valjevu

Okrugli stolovi u Novom Pazaru i Valjevu

Novi Pazar 26. mart 2014, Valjevo 16. april 2014.

U okviru projekta „Efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva – partnerstvo za zaštitu ljudskih prava“, koji sprovodi Udruženje tužilaca Srbije u saradnji sa Yucom-om, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, održana su još dva okrugla stola, jedan u Novom Pazaru i jedan Valjevu.

Cilj okruglih stolova je unapređenje pravosudnog sistema, posebno javnog tužilaštva, kako bi primenjivalo nacionalno zakonodavstvo, međunarodne konvencije, i standarde u oblasti zaštite ljudskih prava. Krajnji cilj projekta je da se građanima zagarantuje zaštita prava, poveća sigurnost u rad pravosuđa i pruži maksimalan stepen zaštite i pravne sigurnosti u nacionalnim okvirima.

Učesnici okruglih stolova bili su pripadnici javnotužilačke organizacije, sudstva i predstavnici nevladinog sektora koji se aktivno bave zaštitom ljudskih prava. Upitnik koji su sačinili pravni eksperti YUCOM-a i Udruženja podeljen je prisutnim učesnicima. Rezultati upitnika bi trebalo da pokažu poznavanje zaštite ljudskih prava i odnos javnih tužilaca prema ljudskim pravima i njihovoj zaštiti u postupku.

Na okruglim stolovim u Novom Pazaru i Valjevu govorili su: mr Jasmina Kiurski zamenica Apelacionog javnog tužioca u Beogradu i predsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije i Milan Antonijević, direktor YUCOM-a.

Gospođa Kiurski govorila je o ulozi javnog tužioca u zaštiti ljudskih prava, povećanom obimu ovlašćenja i odgovornosti javnih tužilaca donošenjem novog Zakonika o krivičnom postupku i uvođenjem instituta tužilačke istrage, krivičnim delima protiv slobode i prava čoveka i građanina, podacima o stanju i povredama ljudskih prava do kojih su Udruženje i YUCOM došli obradom krivičnih predmeta u kojima su povređena ljudska prava.

Nakon toga gospođa Kiurski iznela je primere najznačajnijih slučajeva povrede ljudskih prava sa kojima se tužlaštvo susretalo u praksi, kao i podatke o problemima i izazovima u zaštiti ljudskih prava sa kojima se susreću druga tužilaštva u kojima su već održani okrugli stolovi.

Nakon gospođe Kiurski govorio je gospodin Milan Antonijević. On je predstavio međunarodne standarde, aktivnosti i doprinos civilnog društva u krivičnopravnoj zaštiti ljudskih prava. Zatim je izložio najrelevantnije slučajeve sa kojima se YUCOM susretao u praksi, pri tome se osvrćući na rezultate koji su postignuti. Ukratko je upoznao učesnike i sa relativno novim krivičnopravnim institutima kao što je zločin iz mržnje.

Nakon izlaganja usledila je diskusija. Veći deo učesnika aktivno se uključio u diskusiju predlažući teme sa kojima se susreću u postupcima, kao što je npr. pitanje bošnjačkog jezika u Novom Pazaru i nemogućnost da se u spornim slučajevima adekvatno odgovori izazovima tumačenja i prevoda u okviru postojećih zakonskih rešenja. Nakon tema sa kojima se tužioci, sudije i predstavnici nevladinog sektora svakodnevno susreću u procesu zaštite ljudskih prava, učesnici su se diskutovali i o drugim vidovima diskriminacije.

Okruglom stolu u Novom Pazaru prisustvovalo je 20 učesnika iz osnovnih i viših javnih tužilaštava i sudova iz Novog Pazara i Kraljeva. Okruglom stolu u Valjevu prisustvovalo je 26 učesnika iz osnovnih i viših javnih tužilaštava i sudova i prekršajnog suda iz Valjeva, Šapca i Čačka.

Poslednje vesti

Sedma plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Sedma plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nacionalni konvent o Evropskoj uniji organizuje Sedmu plenarnu sednicu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja će se održati u ponedeljak,... More detail
Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava Nezavisnost i nepristrasnost Trenutni ustavni i zakonodavni okvir i dalje ostavljaju prostor za neprimerene političke uticaje na pravosuđe.  More detail
Nastavlja se svakodnevna jednočasovna obustava rada u sudovima i tužilaštvima Srbije: Štrajk pravosuđa opravdan, sudstvo pod pritiskom Nastavlja se svakodnevna jednočasovna obustava rada u sudovima i tužilaštvima Srbije: Štrajk pravosuđa opravdan, sudstvo pod pritiskom Sudstvo je prema našem zakonodavstvu nezavisno a javno tužilaštvo samostalno. Međutim, i sudstvo i tužilaštvo se suočavaju sa brojnim pritiscim More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije