Konferencija “Reforma krivičnog prava”

Na Kopaoniku je od 3. do 6. aprila organizovana konferencija pod nazivom "Reforma krivičnog prava". Konferencija je organizovana uz podršku Misije OEBS–a u Srbiji projekta „Unapređenja dostupnosti pravde u Srbiji“, koji sprovodi IMG i Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ).

Konferenciju su otvorili dr Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije i Nikola Selaković, Ministar pravde i državne uprave Republike Srbije.

Pozdravni govor održali su i dr Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave Republike Srbije; Romana Švajger, šefica odeljenja za ljudska prava i vladavinu prava u Misiji OEBS u Srbiji; Jelena Durbaba, lokalni zastupnik Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ); profesor dr Milan Škulić.

U prvom delu konferencije, prisutnima su se na temu reforme krivičnog materijalnog prava obratili profesor dr Zoran Stojanović, Pravni fakultet u Beogradu; Janko Lazarević, sudija Vrhovnog kasacionog suda; profesor dr Dragana Kolarić, Policijsko-kriminalistička akademija. Pri svom izlaganju posebno su se osvrnuli na moguće izmene Krivičnog zakonika Srbije i reformu Krivičnog zakonika Srbije u oblasti suzbijanja korupcije.

Drugog dana konferencije govornici su bili dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo, Zoran Perović, advokat i Branislava Vučković, član Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije. Poseban akcenat u izlaganjima stavljen je na stanje u pravosuđu i pritiske javnosti, aktuelne izmene Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku i krivična dela sa elementima korupcije u Krivičnom zakoniku Republike Srbije.

U nastavku konferencije učesnici su se bavili aktuelnom reformom krivičnog postupka. Na ovu temu govorili su profesor dr Milan Škulić i dr Goran Ilić, a nakon njih, Radovan Lazić, predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i dr Danilo Nikolić. Pri svom izlaganju posebno su se osvrnuli na pogrešnu koncepciju i brojne tehničke greške koje donosi Zakonik o krivičnom postupku, izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu i njihov odnos prema Zakoniku o krivičnom postupku, kao i sporazum o priznanju krivičnog dela u Zakoniku o krivičnom postupku.
|

Treći dan konferencije bio je posvećen pitanjima položaja maloletnika u krivičnom postupku i izvršenjem krivičnih sankcija. Govornici u ovom delu konferencije bili su Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, dr Ivana Stevanović, naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, Slavka Mihajlović, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Savo Đurđić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i Rodžer Mekgarva, vođa EU projekta “Unapređenje sistema alternativnih sankcija”.

U nastavku konferencije govornici su se bavili pitanjima daljih pravaca reforme kao i pravnim institutima koje Zakonik o krivičnom postupku predviđa. Govornici u ovom delu konferencije bili su profesor dr Vojislav Đurđić, Pravni fakultet u Nišu, profesor dr Stanko Bejatović, Pravni fakultet u Kragujevcu, Veljko Delibašić, advokat, Jugoslav Tintor, advokat, mr Vanja Bajović, sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Pri svom izlaganju posebno su se osvrnuli na koncepcijske stranputice u Zakoniku o krivičnom postupku, na neophodnost nastavka rada na reformi krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije, skraćeni postupak, sporazum o svedočenju okrivljenog, položaj odbrane, moguća unapređenja na osnovu iskustava iz regiona, položaj suda i tužilaštva u Zakoniku o krivičnom postupku.

Pri svom izlaganju govornici su se posebno govorili o pravosuđu po meri deteta, pre, za vreme i po okončanju sudskih postupaka u Smernicama Saveta Evrope, izazove u vršenju vaspitne mere posebne obaveze, značaj zrelosti prilikom izbora vaspitne mere, kaznom maloletničkog zatvora, vaspitnim nalozima i alternativnim sankcijama, njihovom značaju i prednostima.

Poslednji dan konferencije bio je posvećen pitanju reforme propisa u organizaciji tužilaštva, gde su predstavnici Udruženja tužilaca Srbije diskutovali o reformi pravosuđa i uticaju na tužilaštvo.Na konferenciji je bilo oko 150 učesnika, i to predstavnika relevantnih domaćih institucija, kao i stranih i međunarodnih organizacija u Srbiji, sudija i javnih tužilaca. Konferencija je privukla značajnu medijsku pažnju i sve dnevne novine su u formi članaka ispratile najvažnija pitanja o kojima se govorilo na konferenciji.