Deo govora sa konferencije na Kopaoniku (VIDEO)

Deo govora sa konferencije na Kopaoniku, koji se odnosi na nedovoljan broj nosilaca javnotužilačke funkcije, odnosno tužilačkog i administrativnog osobl