Srpski tužioci: Presudan uticaj politike

Srpski tužioci: Presudan uticaj politikeTek nešto više od trećine tužilaca u Srbiji smatra da na njihov izbor utiču znanje i autoritet, dok oko dve trećine veruje da su za to presudni uticaj političkih stranaka i prijateljske i rođačke veze.

Tužioci smatraju i da na njihov izbor utiču i razne druge interesne grupe, pokazalo je istraživanje CeSID-a i Udruženja tužilaca Srbije. 

Na predstavljanju rezultata istraživanja u Medija centru, predsednik Udruženja tužilaca Srbije Goran Ilić rekao je da 47 odsto anketiranih tužilaca smatra da je za njihov izbor presudan uticaj političkih stranaka, 13 odsto prijateljske i rođačke veze a tri odsto uticaj privrednih, kriminalnih ili tajkunskih grupa.

Tek 37 odsto njih misli da su znanje i autoritet glavni razlozi njihovog izbora.

Govoreći o percepciji tužilaca o načinu izbora njihovih kolega u Državno veće tužilaca, Ilić je rekao da je istraživanje pokazalo da više od polovine veruje da na to najviše utiču političkepartije i da je potrebno da iz njegovog sastava budu izbačeni ministar i predsednik resornog skupštinskog odbora, jer su oniaktivni političari.

Predstavnik CeSID-a Djorđe Vuković rekao je da je 62 odsto anketiranih ocenilo da su se stvari pogoršale nakon reforme  pravosuđa iz 2009. godine a svega devet odsto da su se popravile. 

On je rekao da se 18 odsto njih izjasnilo da je reforma iz 2012. godine značajno popravila stvari ali da je i dalje više od polovine tužilaca verovalo da je stanje ostalo isto, dok je čak 71 odsto smatralo da je mreža sudova do 2009. godine bila mnogo bolja negotenutno važeća.

Sekretar Državnog veća tužilaca Tomo Zorić izjavio je da je tema istraživanja najznačajnija u postavljanju čitavog sistema na osnove vladavine prava, jer samo nezavisno pravosuđe, u kojem tužilaštvo ima ključnu ulogu, može da se suprotstavi kriminalu. 

Predstavnik Udruženja tužilaca Srbije Radovan Lazić izrazio je nadu da će Državno veće tužilaca obratiti pažnju na rezultate istraživanja i da krene od toga u svom radu. 

Istraživanje su sproveli CeSID i Udruženje tužilaca Srbije na uzorku od 521 tužioca i zamenik tužioca, što iznosi uzorak od oko 85 odsto. Istraživanje je obavljeno upitnikom, metodom "licem u lice".

Izvor: mondo, Beta