Udruženju dostaviti odluke DVT sa komentarima


Beograd, 7. septembar 2011.

OBAVEšTAVAJU SE NEREIZABRANI NOSIOCI JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE DA DOSTAVE ODLUKE DRŽAVNOG VEč†A TUŽILACA SA KOMENTARIMA DA BISMO SHODNO PRAVILNIKU SAČINILI IZVEšTAJ.