Regionalna konferencija "Reforma pravosuđa i uloga strukovnih udruženja"


Beograd, 4. novembar 2013.

U petak 8. novembra 2013. godine,sa početkom u 09.30 časova održaće se Regionalna konferencija koju organizuje Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Tema konferencije će biti “Reforma pravosuđa i uloga strukovnih udruženja”.

Danas, s obzirom na sve veće promene, potrebu saradnje i usklađivanja između zakonodavstava, kao i konstantne unutrašnje promene sistema ova tema se pokazuje sve značajnijom.

Imajući u vidu da je ove godine u Srbiji usvojena nova Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018, kojom su predviđene značajne promene sistema, smatrali smo da je od velikog značaja da sa kolegama iz regiona razmenimo iskustva i zajedinički utvrdimo koji koraci bi bili najprimereniji za ostvarivanje pojedinih ciljeva reforme.

Takođe, poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna ljudska prava, prvo se otvara za proces pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji.

Za početak konferencije predviđene su uvodne napomene gde će svoju reč dati organizatori Konferencije, kao i predstavnici međunarodne zajednice u Srbiji.

Na konferenciji je u nastavku i u okviru panela I predviđeno da se govori o “reformi pravosuđa”, a u okviru panela II o “transparentnom i objektivnom ocenjivanju tužilaca”. Treći panel posvećen je „ulozi strukovnih udruženja“. Predviđeno trajanje konferencije je do 17 časova.