I UTS protiv promene Zakona o zaštitniku građana


Beograd, 30. januar 2012.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije pridružuje se INICIJATIVI saveza udruženja Kuća ljudskih prava i demokratije, koja se protivi izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana, kojim se sužavaju ovlašćenja ove Institucije u odnosu na Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije