Zajedničko pismo UTS i Društva sudija Srbije VSS-u, DVT-u i Ministarstvu pravde


Beograd, 20. mart 2012.

Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uputili su zajednički dopis Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaštva i Ministarstvu pravde:

Izmenama pravosudnih zakona iz decembra 2010. godine propisano je preispitivanje odluka prvog sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i u odnosu na prvi put izabrane i reizabrane sudije i zamenike javnih tužilaca.Za navedene dve kategorije sudija i zamenika javnih tužilaca ne postoje ni indicije kako su VSS i DVT sproveli postupak zaključivanja o tome da (re)izabrani ispunjavaju kriterijume za izbor, pošto nije urađena nijedna obrazložena odluka o (re)izboru, suprotno odredbi člana 50. stav 5, a posebno člana 52. stav 4. Zakona o sudijama i člana 82 stav 3 Zakona o javnom tužilaštvu.

Međutim, izmenjeni zakoni ne propisuje jasne osnove i razloge koji bi se mogli staviti u „krivicu“ reizabranom i prvi put izabranom sudiji i zameniku javnog tužioca kao osnov za razrešenje. Kao osnov za pokretanje postupka za razrešenje propisani su propusti prvog sastava VSS u pogledu ocene ispunjenosti kriterijuma kojima reizabrani i prvi put izabrani sudija ničim nije doprineo, a u pogledu izbora zamenika javnih tužilaca, kao osnov za preispitivanje odluka prvog sastava DVT ostao je i postojanje razloga koji ukazuju na povredu postupka u donošenju odluke o izboru pojedinog zamenika javnog tužioca ili predlogu za izbor pojedinog javnog tužioca i zamenika javnog tužioca.

Od prvog izbora u decembru 2009. prošlo je više od dve godine. Sudije i zamenici javnih tužilaca izabrani na prvi mandat moraju da budu podvrgnute „reizboru“ krajem 2012. godine, pošto je neophodno da njihov rad bude ocenjen pre odlučivanja o tome da li će biti izabrani na stalnu sudijsku funkciju.

Ukoliko i dalje budu važile odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Zakona o javnom tuužilaštvu iz decembra 2010, moguće je da se desi apsurdna situacija da prvi put izabrane sudije i zamenici javnih tužilaca istovremeno budu u dva postupka: jednom, u kome bi bio preispitivan njihov izbor i drugom, u kome bi bio ocenjivan njihov rad (radi odlučivanja o njihovom izboru na stalnu funkciju). Ovakvo postupanje produbilo bi nesigurnost koja i inače već predugo traje u pravosuđu i ostavlja dugoročne štetne posledice.

Zbog toga Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije pozivaju Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Ministarstvo pravde da razmotre ovo pitanje i preduzmu odgovarajuće mere radi usvajanja izmena i dopuna zakona pravosudnih zakona kojima bi preispitivanje odluka VSS i DVT o predlogu za prvi izbor bilo izbačeno, a preispitivanje reizabranih sudija i zamenika javnih tužilaca bilo ograničeno na kratak vremenski rok i na uzak krug nosilaca pravosudne funkcije, i to samo onih protiv kojih je do 16.12.2009. godine bio podnet predlog za razrešenje.

Dragana Boljević
predsednica Društva sudija Srbije

dr Goran Ilić
predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

 

Dopis u izvornom obliku možete pogledati  OVDE 226.47 Kb: