Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Saopštenja za javnost
UTSr

Saopštenje Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije povodom napisa u štampi

Udruženje tužilaca Srbije smatra da se napis u štampi, u kome se iznose neproverene činjenice o radu predsednice Društva sudija Srbije Dragane Boljević, može shvatiti kao neka vrsta odmazde za njene stavove u pogledu nezavisnosti pravosuđa i uopšte položaja sudstva i javnog tužilaštva.

Opširnije...

UTS

Saopštenje


Beograd, 13. septembar 2012.

Udruženje tužilaca Srbije smatra da je potpisivanje memoranduma o razumevanju između Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije i NVO ASTRA kao deo akcije protiv trgovine ljudima korak u pravom smeru.

U vezi sa tim, jako cenimo rezultate koje je u suzbijanju trgovine ljudima ostvarilo Javno tužilaštvo Srbije, kao i napore ASTRE u pružanju podrške žrtvama trgovine ljudima.

Opširnije...

Nasipi u Beogradu

NOVČANA POMOĆ UDRUŽENJA TUŽILACA SRBIJE GRAĐANIMA U PODRUČJIMA ZAHVAĆENIM POPLAVAMA

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uplatilo je na namenski račun Vlade Republike Srbije 840-3546721-89 novčani iznos od 50.000,00 RSD kao pomoć ugroženim građanima koji su pretrpeli materijalnu štetu u vremenskim nepogodama koje su pogodile Srbiju. Donacija je uplaćena od članarina Udruženja tužilaca Srbije.

Opširnije...

UTS

Zajedničko saopštenje Udruženja tužilaca srbije i Ministarstva pravde i državne uprave


Beograd, 24. avgust 2012.

Na današnjem sastanku ministra pravde i državne uprave Nikole Selakovića sa predstavnicima Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije izražen je visok stepen saglasnosti o postojanju brojnih negativnih posledica reforme pravosuđa iz 2009. godine i konstatovana je izuzetno teška situacija u tužilaštvima i sudovima.

Razgovarano je o formiranju radne grupe za promenu sudske mreže i vraćanju neizabranih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u javna tužilaštva, na osnovu odluke Ustavnog suda Republike Srbije.

UTS

Saopštenje: Odlukom Državnog veća tužilaca povređen Zakon o javnom tužilaštvu

Državno veće tužilaca je na sednici održanoj 7.5.2014. godine predložilo za izbor kandidate za apelacione javne tužioce, izabralo zamenike javnih tužilaca i predložilo za izbor kandidate za zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju na javnotužilačku funkciju.

Opširnije...

UTS/DVT

UTS: DVT nastavlja sa kršenjem prava neizabranih tužilaca


Beograd, 20. avgust 2012.

Nakon donošenja odluke Ustavnog suda Srbije da prihvati sve razmatrane žalbe neizabranih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i ukine sve odluke Državnog veća tužilaca, Državno veće tužilaca nastavlja sa praksom kršenja prava neizabranih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Umesto da sprovede odluku Ustavnog suda Srbije i donese odluku o izboru na funkciju zamenika javnog tužioca svih neizabranih nosilaca javnotužilačke funkcije kojima je Ustavni sud Srbije usvojio žalbu, Državno veće tužilaca, bez bilo kakvog pravnog osnova, poziva ove ljude telefonom, ispituje ih na okolnosti trenutnog radno-pravnog satusa u nekakvom postupku koji vode bez bilo kakvih poznatih pravila, a koji i ne postoji u pravnom sistemu Republike Srbije.

Opširnije...

Goran Ilić

Reagovanje Gorana Ilića na informaciju iznetu u Nacionalnom dnevniku RTV Pink

Radio televizija Pink - Nacionalni dnevnik, uredniku

Poštovani, u vašoj emisiji ''Nacionalni dnevnik“  izneli ste tvrdnju da sam u jutarnjem programu RTV Pink rekao  da je protiv gdina Dragana Đilasa podneta krivična prijava  u novembru mesecu 2000. godine i da je podnosilac premijer Zoran Đinđić.

Opširnije...

UTS

UTS: Odlukom USS otvoreno pitanje profesionalne odgovornosti pojedinih članova DVT


Beograd, 25. jul 2012.   
 
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije smatra da je  nakon donošenja odluke Ustavnog suda Srbije da usvoji sve razmatrane žalbe neizabranih javnih tužilaca i zamenika javnika tužilaca i ukine sve odluke Državnog veća tužilaca otvoreno pitanje profesionalne odgovornosti  pojedinih članova Državnog veća tužilaca, a naročito predsednika oba saziva Državnog veća tužilaca.

U vezi sa tim Udruženje tužilaca smatra da su izabrani članovi Državnog veća tužilaca  iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, u sadašnjem sastavu potpuno izgubili profesionalni i moralni kredibilitet da dalje učestvuju u radu Državnog veća tužilaca.

Opširnije...

Sastanak sa Barbarom Jesus Gimeno i predstavnicima delegacije EU u Srbiji

Sastanak sa Barbarom Jesus Gimeno i predstavnicima delegacije EU u Srbiji


Beograd, 14. maj 2013.

Delegacija Udruženja tužilaca Srbije i Društva sudija Srbije održaće sastanak sa gospođom Barbarom Jesus Gimeno i predstavnicima delegacije EU u Srbiji u utorak 14.5.2013.

Tema sastanka su novi pravosudni zakoni i nacrti pravilnika o vrednovanju rada tužilaca i sudija.

 

UTS predlaže: Saši Jankoviću novi mandat

UTS predlaže: Saši Jankoviću novi mandat


Beograd, 25. jul 2012.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije je uputilo predlog predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije gospodinu Nebojši Stefanoviću za ponovni izbor gospodina Saše Jankovića na funkciju Zaštitnika građana:


Poštovani gospodine predsedniče,

S obzirom da je istekao mandat gospodina Saše Jankovića, na funkciji Zaštitnika građana, želimo da vas upoznamo sa mišljenjem Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (u daljem tekstu UTS) o potrebi da se gospodin Saša Janković ponovo izabere na funkciju Zaštitnika građana.

Opširnije...

Poslednje vesti

Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji se odnose na sastav Veća tužilaca i na funkcionisanje tužilaca Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav... Mišljenje CCPE biroa na zahtev Udruženja tužilaca Srbije za procenu usaglašenosti sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike... More detail
Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Tužioci: Neophodna dalja rasprava o amandmanima Povodom mišljenja Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra... More detail
Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope Godišnja HELP konferencija Saveta Evrope 21. i 22. juna 2018.godine održana je godišnja HELP konferencija Saveta Evrope u Strazburu pod nazivom „Dobar trening za dobre sudske presude“. Na... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije