Predsednik Skupštine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Branislava Vučković - zamenik javnog tužioca - AJT Novi Sad