Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Zakoni i odluke Odluke o izboru javnih tužilaca Predlog Odluke o izboru zamenika javnog tužioca

Predlog Odluke o izboru zamenika javnog tužioca


Beograd, 26. jul 2010.

PREDLOG

Na osnovu člana 75. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 116/08 i 104/09) i člana 136. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09–prečišćen tekst), Narodna skupština Republike Srbije na sednici 2010. godine donosi

O D L U K U

O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA


I

ZA PODRUČJE APELACIONOG JAVNOG TUŽILAšTVA U BEOGRADU


Za zamenike javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu biraju se:

1.    Vojkan Adžić, tužilački pomoćnik u Tužilaštvu za organizovani kriminal,
2.    Maja Vadnjal, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu,
3.    Vuk Vlahović, tužilački pomoćnik u Tužilaštvu za organizovani kriminal,
4.    Ranko Jerković, sekretar u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu,
5.    Vesna Petrović, tužilački pomoćnik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu,
6.    Gordana Radić, sekretar u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu,
7.    Mirjana Radović Ravlić, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu,
8.    Ivana Rakočević, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvo u Beogradu.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu bira se:

Slobodan Stojanović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Valjevu.

ZA PODRUČJE APELACIONOG JAVNOG TUŽILAšTVA U KRAGUJEVCU

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini bira se:

Nenad Petar Petrović, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu bira se:
Dejana Srećković, advokat, Advokatska komora Čačak.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu bira se:
Snežana Milenković, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini.
Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku bira se:
Slađana Paunović, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku.

ZA PODRUČJE APELACIONOG JAVNOG TUŽILAšTVA U NIšU


Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju bira se:

Boban Nakić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Vranju.

Za zamenike javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu biraju se:

1.    Andrija Ivić, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Nišu,
2.    Aleksandar Stevanović, tužilački pomoćnik u Višem javnom tužlaštvu u Leskovcu,
3.    Tatjana Stevanović, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

ZA PODRUČJE APELACIONOG JAVNOG TUŽILAšTVA U NOVOM SADU

Za zamenike javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu biraju se:

1.    Nada Bajić Todorović, tužilački pomoćnik u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu,
2.    Aleksandra Radovanov, tužilački pomoćnik u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru bira se:

Ljubica Obradović, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
 

O B R A Z L O Ž E Nj E

U odredbi člana 75. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS“, broj 116/08 i 104/09), zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira na ovu funkciju, na predlog Državnog veća tužilaca, bira Narodna skupština na period od tri godine.

U skladu sa odredbama čl. 78. i 79. Zakona o javnom tužilaštvu, Državno veće tužilaca oglasilo je izbor za zamenike javnih tužilaca u „Službenom glasniku RS”, broj 28/10 i dnevnom listu „Politika” od 30. aprila 2010. godine.

Za sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor za zamenike javnih tužilaca sproveden je postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti u skladu sa Glavom V i VI Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije („Službeni glasnik RS”, broj 55/09).

U skladu sa članom 23. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije, utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti tužilačkih pomoćnika, vrši se tako što javni tužilac daje mišljenje po pribavljenom mišljenju zamenika javnog tužioca sa kojim tužilački pomoćnik radi, uzimajući u obzir uspeh na studijama, dužinu studiranja, uspeh na položenom pravosudnom ispitu, učešće u obuci, završene specijalističke studije i kurseve, objavljene naučne i stručne radove, akademske titule, ocene rada tužilačkih pomoćnika kao državnih službenika, kao i ispoljenu stručnost u obavljanju poverenih poslova.

Na osnovu člana 24. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata iz drugih organa i organizacija utvrđena je na osnovu podataka i mišljenja pribavljenih od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, a čije mišljenje sadrži ocenu ispoljene stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u obavljanju poverenih poslova, a za kandidate koji su sudije i sudijski pomoćnici Državno veće tužilaca pribavilo je mišljenje od predsednika suda u kome kandidat radi, za kandidate iz javnog pravobranilaštva pribavljeno je mišljenje od javnog pravobranioca, a podatke i mišljenje o kandidatima iz reda advokata pribavljeno od Advokatske komore Srbije.
Po pribavljenim podacima i mišljenjima od organa i organizacija u kojima je kandidat radio, Državno veće tužilaca je, u skladu sa članom 34. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije, razmatrajući svaku pojedinačnu prijavu i mišljenje, dalo konačnu ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za prvi izbor za zamenika javnog tužioca u skladu sa članom 13. alineja 2. Zakona o Državnom veću tužilaca („Službeni glasnik RS”, broj 116/08) predložilo Narodnoj skupštini kandidate za prvi izbor za zamenika javnog tužioca.

U skladu sa navedenim Državno veće tužilaca predlaže sledeće kandidate:

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu:

Za zamenike javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu:

1. Vojkan Adžić, rođen je 1975. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2000. godine, a pravosudni ispit položio 2004. godine. Zaposlen je u Tužilaštvu za organizovani kriminal kao tužilački pomoćnik. Pripravničku praksu obavio je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, a zatim se zaposlio u istom sudu kao sudijski pomoćnik gde je zbog uspešnog rada 2006. godine stekao zvanje višeg sudijskog saradnika raspoređenog u istražno odeljenje. Samostalno je obavljao pojedine istražne radnje u predmetima, pod nadzorom i uputstvima sudije iz istražnog odeljenja. Od 2007. do 2010. godine bio je zaposlen kao tužilački pomoćnik u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu. Veoma uspešan student, nastavio je da se stručno usavršava i učestvuje na brojnim seminarima.

2. Maja Vadnjal, rođena je 1973. godine u Beogradu, Pravni fakultet završila je 1999. godine, a pravosudni ispit položila je 2002. godine. Počela je da radi u Trećem opštinskom sudu u Beogradu 2000. godine kao pripravnik-volonter, a 2003. godine stekla je zvanje sudijskog pomoćnika i zbog posebnog zalaganja u radu ocenjena je ocenom „naročito se ističe“. Od 2010. godine radi u Apelacionom sudu u Beogradu i raspoređena je u Posebno odeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala. U cilju stručnog usavršavanja pohađala je seminare u organizaciji Pravosudnog centra, Akademije evropskog prava, Ministarstva pravde i pokazala da je odgovorna i kvalitetno obavlja poverene poslove.

3. Vuk Vlahović rođen je 1978. godine u Prištini. Pravni fakultet završio je 2004. godine, a pravosudni ispit položio je 25.04.2007. godine. Pripravnički staž obavio je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, a preuzet je iz Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu u Tužilaštvo za organizovani kriminal. Pokazao je visok stepen stručnosti, ambicije, kao i interesovanja za dodatnim usavršavanjem, preciznost, pismenost odluka na kojima je radio. Ocenjen je kao kandidat koji ispunjava sve uslove u pogledu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca.

4. Ranko Jerković, rođen je 1976. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2001, a pravosudni ispit položio je 2004. godine. Počeo je da radi kao tužilački pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu, raspoređen u Prvo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu. Profesionalno i kvalitetno obavlja poslove sekretara Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zalaže se u radu, savestan je i samostalan u granicama ovlašćenja, pouzdan i konstantno radi na ličnom usavršavanju. Aktivno je učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima i autor je nekoliko objavljenih stručnih radova. Prati sudsku praksu i umešno se služi pravnom terminologijom, zadovoljava kriterijume u pogledu stručnosti i odgovornosti za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca.

5. Vesna Petrović rođena je 1973. godine u Beogradu, završila je Pravni fakultet u Beogradu 1997. godine, a pravosudni ispit položila 2001. godine. Počela je da radi kao pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu i raspoređena je na rad u Četvrto opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu u kojem je i stekla zvanje tužilačkog pomoćnika. Od 2010. godine radi kao tužilački pomoćnik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Potpuno samostalno obrađuje predmete i donosi odluke ispoljavajući visok stepen stručnog znanja iz različitih oblasti, naročito ako se ima u vidu praćenje krivičnih dela nasilja u porodici kada je ostvarila odličnu saradnju sa sudom i drugim državnim ustanovama. Ovaj kandidat dobio je najpozitivnija mišljenja.

6. Gordana Radić rođena je 1975. godine u Kruševcu, Pravni fakultet u Beogradu završila je 1999. godine, a pravosudni ispit položila je 2002. godine. Počela je da radi kao tužilački pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu, a od 2010. godine raspoređena je u Više javno tužilaštvo u Beogradu na radnom mestu sekretara tužilaštva. Sve poverene poslove obavlja kvalitetno, odgovorno, ažurno, savesno i pokazuje odlično poznavanje materijalnog i procesnog prava. Dosadašnji rad ocenjivan je najvišim ocenama u pogledu samostalnosti, aktivnog učestvovanja u istražnom postupku i podizanja optužnice, broja obrađenih predmeta, vremena izrade odluka i sposobnosti preduzimanja procesnih radnji.

7. Mirjana Radović Ravlić rođena je 1965. godine u Beogradu, završila je Pravni fakultet u Beogradu 1994. godine, a pravosudni ispit položila je 1997. godine. Počela je da radi kao pripravnik u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, prošla je sva odeljenja ovog suda, a od 1997. do 2009. godine je sudijski pomoćnik. Stekla je iskustvo radeći u krivičnom odeljenju Drugog opštinskog suda, samostalno je izradila veliki broj odluka, saslušavala okrivljene, svedoke i osvarila odlične rezultare u radu. Zaposlena je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu kao sudijski pomoćnik u krivičnom odeljenju – služba međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima. Učestvovala je na seminarima i stručno se usavršavala.

8. Ivana Rakočević rođena je 1977. godine u Beogradu. Pravni fakultet završila je u Beogradu 2003, a pravosudni ispit položila 2006. godine. Od 2004. do 2006. godine bila je tužilački pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu raspoređena na rad u Treće opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu. Od 2010. godine radi kao tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Obrađivala je sve vrste predmeta i data joj je visoka ocena stručnosti. Postupala je u rokovima, efikasno, savesno i odgovorno. Odličan student, nastavila je da se stručno usavršava na seminarima i dosadašnji rad ocenjivan je najvišim ocenama. Ističe se da je osposobljena i dostojna, da dobro primenjuje nove institute krivičnog prava, precizna je, koncizna i jasna u obrazlaganju pravnih stavova.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu bira se:

Slobodan Stojanović rođen je 1969. godine u Valjevu, Pravni fakultet u Beogradu završio je 2002. godine, a pravosudni ispit položio je 2004. godine. Pripravnički staž obavio je u Opštinskom sudu u Valjevu, a od 2004. godine je sudijski pomoćnik u istom sudu. Prošao je obuku u svim odeljenjima i ostvario odlične rezultate, pokazao samostalnost i odgovornost u radu, disciplinu i stručnost. Stručno se usavršavao, pokazao spremnost da napreduje i interesovanje za realizaciju projekata koji unapređuju rad u sudu i tužilaštvu u Valjevu. Ispunjava sve kriterijume za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca.

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu:

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini:

Nenad Petar Petrović, rođen je 1977. godine u Jagodini, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2002. godine, pravosudni ispit položio je 2006. godine. Zaposlio se u Opštinskom javnom tužilaštvu u Jagodini kao pripravnik, a 2006. godine raspoređen na mesto tužilačkog pomoćnika u istom tužilaštvu, a od 2010. godine na mesto tužilačkog pomoćnika u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini. Pokazao je izuzetnu sposobnost u primeni stručnih znanja i profesionalnu veštinu, samostalnost u okviru ovlašćenja, analitičko mišljenje, prilagođavanje konkretnim procesnim situacijama, inicijativu i efikasnost. U toku rada aktivno je učestvovao u stručnom usavršavanju na seminarima i okruglim stolovima u organizaciji Pravosudnog centra i strukovnih udruženja tužilaca.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu:

Dejana Srećković rođena je 1976. godine u Zaječaru, završila je Pravni fakultet u Beogradu 2001. godine, a pravosudni ispit položila je 2005. godine. Pripravničku praksu obavila je u Opštinskom javnom tužilaštvu u Trsteniku u periodu od 2002. do 2004. godine, da bi od 2006. godine počela da radi kao advokat u Trsteniku. U mišljenju koje je pribavljeno od Advokatske komore Čačka ističe se da je reč o kandidatu koji ispunjava uslove za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca u pogledu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu:

Snežana Milenković, rođena je 1973. godine u Jagodini. Završila je Pravni fakultet u Kragujevcu 2000. godine, a pravosudni ispit položila je 2003. godine. Zaposlena je u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini kao tužilački pomoćnik. Nakon diplomiranja, zaposlila se u Okružnom sudu u Jagodini, a kasnije bila preuzeta u Okružno javno tužilaštvo u Jagodini. U dosadašnjem obavljanju poslova u tužilaštvu, kao tužilački pomoćnik, ocenjivana je najvišim ocenama. U obradi predmeta pokazuje veoma razvijenu sposobnost brzog rasuđivanja, prilagođavanja konkretnim procesnim situacijama, inicijativu i efikasnost. Poslove obavlja odgovorno, savesno, stručno i profesionalno. Učestvovala je na seminarima i pokazala volju da se usavršava i stiče nova znanja.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku:

Slađana Paunović rođena je 1968. godine u Kosovskoj Mitrovici, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Prištini 1994. godine, a pravosudni ispit položila je 1997. godine. Zaposlena je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku kao tužilački pomoćnik. Pokazala je visok stepen stručnog znanja, sposobnost u preduzimanju procesnih radnji, kvalitet u pisanom i usmenom izražavanju i umešnost prilikom obrazlaganja pravnih stavova. Savesno učesvuje u postupku usvajanja novih znanja i primeni novih ovlašćenja, prihvata stručno usavršavanje i obuku. Opšta ocena data za ovog kandidata je „naročito se ističe“. Poseduje sve osobine i kvalitete koji su neophodni za dostojno obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca.

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu:


Za zamenike javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju:

Boban Nakić, rođen je 1979. godine u Vranju, Pravni fakultet završio je u Nišu 2004. godine, pravosudni ispit položio je 2006. godine. Zaposlen je u Osnovnom sudu u Vranju kao sudijski pomoćnik. Postupao je u svim materijama, posebno je bio zadužen za izradu krivičnih presuda. Sednica svih sudija dala je jednoglasno mišljenje da kandidat ispunjava sve kriterijume i merila u pogledu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za vršenje dužnosti zamenika javnog tužioca. Pokazuje spremnost da napreduje, stručno se usvršava i obučava.

Za zamenike javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu:

1. Andrija Ivić, rođen je 1977. godine u Nišu, Pravni fakultet završio je u Nišu 2002. godine, a pravosudni ispit položio 2006. godine. U Okružnom sudu u Nišu radio je u od 2004. do 2007. godine kao pripravnik, a 2008. godine zaposlio se u Okružnom javnom tužilaštvu u Nišu na radnom mestu tužilačkog pomoćnika. Od 2010. godine raspoređen je u Više javno tužilaštvo u Nišu na radnom mestu tužilačkog pomoćnika. Kandidat je pokazao visok stepen obučenosti, stručnosti i spremnosti da obavlja posao zamenika javnog tužioca. Maksimalno je ažuran i trudi se da ispoštuje zakonske rokove, samostalan je u radu u svim fazama krivičnog postupka.

2. Aleksandar Stevanović rođen je 1977. godine u Surdulici, Pravni fakultet u Beogradu završio je 2001. godine, pravosudni ispit položio 2004. godine. Pripravničku praksu obavio je u Opštinskom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu gde je 2004. godine stekao zvanje tužilačkog pomoćnika. Zaposlen je u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu kao tužilački pomoćnik. Pored izrade nacrta odluka i aktivnog praćenja sudske prakse, neprekidno se stručno usavršavao i obučavao. Obradio je veliki broj predmeta, pokazao dovoljnu efikasnost, odgovornost i kvalitet u radu. Dosadašnje iskustvo, praksa kao i rezultati koje je postigao, čine ga dostojnim za obavljanje dužnosti zamenika javnog tužioca.

3. Tatjana Stevanović rođena je 1975. godine u Surdulici, Pravni fakultet u Beogradu završila je 2000. godine, a pravosudni ispit položila 2003. godine. Zaposlena je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju kao tužilački pomoćnik. Uspešno i blagovremeno pripremala je nacrte odluka javnom tužiocu i zamenicima javnog tužioca, uz kvalitetno pisano i usmeno izražavanje, poseduje stručno znanje, argumentovano iznosi pravne stavove. Spremna je da se stručno usavršava i obučava, učestvovala je na brojnim seminarima i objavljivala stručne radove u biltenima tužilaštva. Njen dosadašnji rad ocenjen je najvišom ocenom.

Za područje Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu:

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu:

1. Nada Bajić Todorović rođena je 1965. godine u Vinkovcima, Pravni fakultet završila je u Osijeku 1988, a pravosudni ispit položila je 2006. godine. U Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu obavila je pripravničku praksu, a od 2006. godine je tužilački pomoćnik, da bi u periodu od 2007. do 2008. godine bila upućena u Posebno odeljenje za organizovani kriminal pri Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu kada je njen rad ocenjen ocenom „naročito se ističe“. Od 2010. godine raspoređena je u Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, na radno mesto sekretar odeljenja u zvanju tužilačkog pomoćnika. Prilikom donošenja odluke o oceni, tužilac je cenio postignute rezultate, samostalnost, preduzimljivost, preciznost i savesnost i kandidata ocenio najvišom ocenom.

2. Aleksandra Radovanov rođena je 1979. godine u Sarajevu, Pravni fakultet u Novom Sadu završila je 2004, a pravosudni ispit položila je 2006. godine. Zaposlena je u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu na radnom mestu tužilačkog pomoćnika. Na osnovu izveštaja o ocenjivanju, rad ovog tužilačkog pomoćnika ocenjen je ocenom „naročito se ističe“. U svom radu pokazala je stručnost, efikasnost i ažurnost u obavljanju poslova koji su joj povereni od strane postupajućeg zamenika. Prisustvovala je seminarima i obukama koje su bile organizovane za zamenike javnog tužioca i tužilačke pomoćnike. U mišljenju koje je dostavljeno za ovog kandidata navodi se da ispunjava sve uslove za obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca.

Za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru:

Ljubica Obradović rođena je 1976. godine u Somboru, Pravni fakultet završila je u Novom Sadu 2002, a pravosudni ispit položila je 2005. godine. Od 2005. godine radi kao tužilački pomoćnik u Opštinskom javnom tužilaštvu u Odžacima do 2010. godine kada je raspoređena u Osnovno javno tužilaštvo u Somboru. Samostalno izrađuje predloge odluka i nacrte žalbi zamenika javnog tužioca. U radu ispoljava dobro poznavanje materijalnog i procesnog prava, kvalitetno obrazlaže pravne stavove, akti su precizni, uredni i jasni. Reč je o pouzdanom kandidatu za zamenika čiji je rad ocenjen najvišim ocenama.

Hitan postupak za donošenje Odluke o izboru zamenika javnih tužilaca na trogodišnji mandat predlaže se s obzirom da je neophodno da se izborom predloženih kandidata na javnotužilačku funkciju popune upražnjena javnotužilačka mesta i na taj način omogući efikasno funkcionisanje i nesmetan rad javnih tužilaštava u Republici Srbiji.
 

Poslednje vesti

Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
Zašto je tužilaštvo bitno Zašto je tužilaštvo bitno Definicija osigurača je: "Namerno oslabljeno mesto u električnoj instalaciji". On je i osmišljen tako da u slučaju da naiđe jača struja, on "izgori",... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije