Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Zakoni i odluke Odluke o izboru javnih tužilaca Mišljenje POVODOM POJEDINAČNIH ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNIH TUŽILACA I NJIHOVIH ZAMENIKA

Mišljenje POVODOM POJEDINAČNIH ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNIH TUŽILACA I NJIHOVIH ZAMENIKA


Niš, 24. avgust 2010.

Ljubaznošću profesorke Pejić, dobili smo mišljenje povodom pojedinačnih odluka o prestanku funkcije javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

1. Na pojedinačne odluke o prestanku funkcije, odnosno dužnosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koje je Državno veće tužilaca donelo u postupku izbora, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca imaju pravo da u skladu sa čl. 161. st. 4. Ustava Republike Srbije, kao i čl. 99. st. 1. Zakona o Ustavnom sudu i čl. 98. st. 1. Zakona o javnom tužilaštvu, izjave žalbu u roku od 30 dana.

2. Prethodno izjavljene ustavne žalbe na odluke Državnog veća tužilaca o izboru javnih tužilaca (30.11.2009) i o izboru zamenika javnih tužilaca (15.12.2009) ne isključuju pravo tužilaca da ulože žalbu protiv pojedinačnih odluka o prestanku funkcije. Ustavom RS izričito je navedeno da individualna žalba na odluku o prestanku funkcije isključuje podnošenje ustavne žalbe Ustavnom sudu. Kako tužioci nisu mogli da ostvare posebno ustavom garantovano pravo na pravni lek (žalba protiv odluke o prestanku funkcije), jer prilikom donošenja odluke Državnog veća tužilaca nije postupano po pravilima postupka za donošenje pojedinačnog pravnog akta u konkretnoj pravnoj stvari, to je zaštita njihovih prava mogla da bude ostvarena samo putem ustavne žalbe. Donošenjem pojedinačnih odluka (sa obrazloženjem) stekli su se uslovi da javni tužioci i zamenici javnih tužilaca ostvare svoje pravo iz čl. 161. st. 4. Ustava i ulože žalbu protiv odluke o prestanku funkcije.

3. U slučaju da su tužioci prethodno izjavili žalbu na Odluku Državnog veća tužilaca o izboru javnih tužilaca, tj. na Odluku DVT o izboru zamenika javnih tužilaca, svi javni tužioci i zamenici javnih tužilaca koji su dobili pojedinačne odluke o prestanku funkcije imaju pravo da izjave („novu“) žalbu na iste pojedinačne akte. Odluka DVT nije mogla biti predmet pobijanja po žalbi u smislu čl. 161. st. 4 Ustava, jer nije sadržala elemente pojedinačnog pravnog akta sa obrazloženjem, te je kao takva mogla biti objekat napada u cilju zaštite ustavom garantovanih prava po ustavnoj žalbi. Međutim, kako su u međuvremenu donete pojedinačne odluke o prestanku funkcije, one se mogu smatrati kao potpuno novi objekat pobijanja, koji Ustavnom sudu pruža mogućnost da pristupi meritornoj oceni zakonitosti odluke. Tužioci mogu u obrazloženju ponoviti razloge za pobijanje koji su istaknuti u prethodnoj žalbi, ali ne postoji formalno pravna obaveza da se upućuje na prethodnu/prvu žalbu.

(Sa žalbama sudija stvari stoje drugačije. Rešavajući po žalbi sudije protiv Odluke Visokog saveta sudstva od 25.12.2009. godine (Odluka Ustavnog suda VIIIU br. 102/2010), Ustavni sud je poništio Odluku VSS od 25.12.2009. godine (kojom je utvrđen prestanak sudijske dužnosti svim sudijama koje nisu izabrane), u delu I tačka 662. izreke i naložio Visokom savetu sudstva da u roku od 30 dana ponovo odluči o prijavi sudije podnetoj na Oglas za izbor za sudiju na stalnu sudijsku funkciju. S obzirom na stav Ustavnog suda da na akt VSS shodno primeni odredbe Zakona o upravnim sporovima, sudije mogu izjaviti žalbu na pojedinačne odluke VSS s pozivom na prethodnu/prvu žalbu upućenu Ustavnom sudu.)

4. Iscrpljivanjem ustavom garantovanog pravnog leka (žalba protiv odluke o prestanku funkcije) pred Ustavnim sudom, biće ispunjene procesne pretpostavke da se nezadovoljne strane obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Dr Irena Pejić,
Vanredni profesor

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije